ویلایی متراژ بين 170 تا 200 متر فروش گروه مشاورین املاک ایمان تاسیس۱۳۷۰

ویلایی بجنورد طالقانی ش...

5خوابه

50م رهن 1.5م اجاره
املاک ایمان05832231717

19/08/1398جزئیات

ویلایی بجنورد طالقانی غ...

قیمت متر مربع 1.7ميليون

2ميليارد
املاک ایمان05832231717

06/08/1398جزئیات

ویلایی بجنورد طالقانی ش...

30م رهن 7م اجاره
املاک ایمان05832231717

22/07/1398جزئیات

ویلایی بجنورد امام خمین...

300م رهن
املاک ایمان05832231717

26/06/1398جزئیات

ویلایی بجنورد طالقانی غ...

30م رهن 2.5م اجاره
املاک ایمان05832231717

06/08/1398جزئیات

ویلایی بجنورد امام خمین...

قیمت متر مربع 6ميليون

4.2ميليارد
املاک ایمان05832231717

21/10/1398جزئیات