مغازه متراژ بين 50 تا 60 متر رهن و اجاره گروه مشاورین املاک ایمان تاسیس۱۳۷۰

مغازه بجنورد شهرک امام ...

-زيربنا 20متر

10م رهن 800ت اجاره
tabesh-09159774368-

09/05/1399جزئیات

مغازه بجنورد خیابان 17 ...

زيربنا 22مترجنوبی-سن بنا 1سال

5ت رهن 500ت اجاره
tabesh-09159774368-

24/04/1399جزئیات

مغازه بجنورد ویلاشهر

زيربنا 22مترجنوبی-سن بنا 1سال

5ت رهن 500ت اجاره
tabesh-09159774368-

24/04/1399جزئیات

مغازه بجنورد طالقانی غر...

طبقه همکف-زيربنا 50متر-سن بنا 1سال

10م رهن 1.7م اجاره
املاک مرتضوی09155843116

18/02/1399جزئیات

مغازه بجنورد طالقانی غر...

-طبقه همکف-زيربنا 15متر

20م رهن 1.2م اجاره
املاک ایمان05832231717

24/11/1398جزئیات

مغازه بجنورد پاساژ مرکز...

-طبقه همکف-زيربنا 10متر

20م رهن
املاک ایمان05832231717

10/11/1398جزئیات

مغازه بجنورد امام خمینی...

-زيربنا 40متر

50م رهن 1.5م اجاره
املاک ایمان05832231717

30/08/1398جزئیات

مغازه بجنورد طالقانی غر...

-طبقه همکف-زيربنا 20متر

20م رهن 4م اجاره
املاک ایمان05832231717

18/08/1398جزئیات

مغازه بجنورد خ شهید بهش...

-طبقه همکف-زيربنا 18متر

1.6ميليارد
املاک ایمان05832231717

30/07/1398جزئیات

مغازه بجنورد طالقانی غر...

-طبقه زیرزمین-زيربنا 8متر

170ميليون
املاک ایمان05832231717

23/07/1398جزئیات

مغازه فردوسی

-طبقه همکف-زيربنا 41متر

4م رهن
املاک مرتضوی09155843116

01/04/1398جزئیات

مغازه طالقانی غربی

-زيربنا 12متر

5م رهن 1.5م اجاره
املاک مرتضوی09155843116

01/04/1398جزئیات

مغازه بجنورد طالقانی غر...

-طبقه زیرزمین-زيربنا 20متر

5م رهن 1.2ت اجاره
املاک مرتضوی09155843116

19/01/1398جزئیات

مغازه بجنورد امام خمینی...

زيربنا 37مترشرقی- نوساز

میرفخرایی09151869319

03/12/1397جزئیات

مغازه بجنورد امام خمینی...

زيربنا 37مترشرقی- نوساز

میرفخرایی09151869319

03/12/1397جزئیات

مغازه بجنورد جاده تهران...

-زيربنا 50متر

05832233454

15/11/1397جزئیات

مغازه بجنورد 32 متری شه...

زيربنا 20متر-سن بنا 1سال

5م رهن 350ت اجاره
05832233454

14/11/1397جزئیات

مغازه بجنورد ضلع غربی ش...

زيربنا 37متر- 1خوابه

20م رهن 500ت اجاره
05832233454

14/11/1397جزئیات

مغازه بجنورد طالقانی غر...

زيربنا 50متر-سن بنا 15سال

10م رهن 7م اجاره
05832233454

14/11/1397جزئیات

مغازه بجنورد کمربندی مد...

زيربنا 17متر- 1خوابه

5م رهن 400ت اجاره
05832233454

14/11/1397جزئیات

مغازه بجنورد طالقانی غر...

-زيربنا 50متر

4م رهن 400ت اجاره
05832233454

13/11/1397جزئیات

مغازه بجنورد طالقانی غر...

-زيربنا 35متر

12م رهن 1م اجاره
05832233454

13/11/1397جزئیات

مغازه بجنورد طالقانی غر...

زيربنا 13متر-سن بنا 10سال

3م رهن 180ت اجاره
05832233454

13/11/1397جزئیات

مغازه امیریه جنوبی

-زيربنا 23متر

32م رهن 300ت اجاره
املاک مرتضوی09155843116

29/09/1397جزئیات

مغازه امیریه جنوبی

زيربنا 15متر- نوساز

27م رهن 500ت اجاره
املاک مرتضوی09155843116

29/09/1397جزئیات

مغازه بجنورد خ شهید بهش...

-طبقه زیرزمین-زيربنا 16متر

1.7ميليارد
املاک ایمان05832231717

30/07/1398جزئیات

مغازه شهید بهشتی جنوبی...

-زيربنا 17متر

20م رهن 4م اجاره
املاک مرتضوی09155843116

07/08/1397جزئیات

مغازه بجنورد طالقانی غر...

-زيربنا 22متر

20م رهن 2م اجاره
املاک ایمان05832231717

01/08/1397جزئیات