زمین مسکونی متراژ بين 120 تا 140 متر فروش گروه مشاورین املاک ایمان تاسیس۱۳۷۰

زمین مسکونی بجنورد طالق...

-زيربنا 187متر

750ميليون
05832233454

13/11/1397جزئیات