آپارتمان متراژ بين 170 تا 200 متر فروش گروه مشاورین املاک ایمان تاسیس۱۳۷۰

آپارتمان بجنورد خیابان ...

-طبقه اول

tabesh-09159774368-

04/11/1399جزئیات

آپارتمان بجنورد خیابان ...

2خوابه -سن بنا 4سال

750ميليون
tabesh-09159774368-

02/11/1399جزئیات

آپارتمان بجنورد خیابان ...

-طبقه سوم

tabesh-09159774368-

02/11/1399جزئیات

آپارتمان بجنورد خیابان ...

tabesh-09159774368-

30/10/1399جزئیات

آپارتمان بجنورد خیابان ...

2خوابه

tabesh-09159774368-

30/10/1399جزئیات

آپارتمان بجنورد خیابان ...

2خوابه

tabesh-09159774368-

30/10/1399جزئیات

آپارتمان بجنورد خیابان ...

2خوابه

tabesh-09159774368-

30/10/1399جزئیات

آپارتمان بجنورد خیابان ...

tabesh-09159774368-

30/10/1399جزئیات

آپارتمان بجنورد خیابان ...

tabesh-09159774368-

30/10/1399جزئیات

آپارتمان بجنورد خیابان ...

tabesh-09159774368-

30/10/1399جزئیات

آپارتمان بجنورد خیابان ...

tabesh-09159774368-

30/10/1399جزئیات

آپارتمان بجنورد خیابان ...

tabesh-09159774368-

30/10/1399جزئیات

آپارتمان بجنورد خیابان ...

2خوابه

680ميليون
tabesh-09159774368-

30/10/1399جزئیات

آپارتمان بجنورد خیابان ...

tabesh-09159774368-

30/10/1399جزئیات

آپارتمان بجنورد خیابان ...

tabesh-09159774368-

30/10/1399جزئیات

آپارتمان بجنورد خیابان ...

tabesh-09159774368-

30/10/1399جزئیات

آپارتمان بجنورد خیابان ...

777ميليون
tabesh-09159774368-

30/10/1399جزئیات

آپارتمان بجنورد خیابان ...

830ميليون
tabesh-09159774368-

30/10/1399جزئیات

آپارتمان بجنورد خیابان ...

780ميليون
tabesh-09159774368-

30/10/1399جزئیات

آپارتمان بجنورد شهرک شا...

طبقه پنجم-سيستم نقشه آپارتمانی- 2خوابه -سن بنا 4سال

650ميليون
tabesh-09159774368-

09/10/1399جزئیات

آپارتمان بجنورد زمینهای...

80ميليون
tabesh-09159774368-

15/07/1394جزئیات

آپارتمان بجنورد شهرک ام...

سيستم نقشه آپارتمانی- 3خوابه دو نبش جنوبی- نوساز

املاک ایمان05832231717

20/12/1398جزئیات

آپارتمان بجنورد طالقانی...

قیمت متر مربع 6تومان

978ميليون
املاک ایمان05832231717

18/02/1399جزئیات

آپارتمان بجنورد امام خم...

طبقه اول- نوساز -قیمت متر مربع 5.5ميليون

687ميليون
املاک ایمان05832231717

04/08/1398جزئیات

آپارتمان بجنورد شهرک فر...

2خوابه جنوبی- نوساز

250ميليون
املاک ایمان05832231717

29/07/1398جزئیات

آپارتمان شریعتی جنوبی

طبقه اول- 2خوابه -سن بنا 10سال -قیمت متر مربع 4.5ميليون

املاک مرتضوی09155843116

20/07/1398جزئیات

آپارتمان بجنورد شهرک فر...

طبقه چهار-سيستم نقشه آپارتمانی- 2خوابه جنوبی- نوساز

250ميليون
املاک ایمان05832231717

15/07/1398جزئیات

آپارتمان بجنورد انتهای ...

سيستم نقشه دوطبقه-نما سنگ- 2خوابه شرقی-سن بنا 8سال

املاک ایمان05832231717

09/07/1398جزئیات

آپارتمان بجنورد مرکز شه...

300ميليون
tabesh-09159774368-

09/04/1399جزئیات

آپارتمان بجنورد منطقه گ...

-طبقه اولشمالی

1.4ميليارد
املاک مرتضوی09155843116

23/06/1398جزئیات

آپارتمان بجنورد 17 شهری...

طبقه دوم-سيستم نقشه 4طبقه-نما سنگ- 3خوابه جنوبی-سن بنا 3سال

املاک ایمان05832231717

15/06/1398جزئیات

آپارتمان شریعتی شمالی

3ميليارد
املاک مرتضوی09155843116

02/06/1398جزئیات

آپارتمان طالقانی غربی

- 3خوابه جنوبی

املاک مرتضوی09155843116

05/04/1398جزئیات

آپارتمان بجنورد طالقانی...

مالی-سن بنا 10سال -قیمت متر مربع 3.2ميليون

املاک ایمان05832231717

14/03/1398جزئیات

آپارتمان بجنورد طالقانی...

2خوابه شمالی-سن بنا 10سال -قیمت متر مربع 320تومان

املاک ایمان05832231717

14/03/1398جزئیات

آپارتمان آزادی

قیمت متر مربع 3.8ميليون

املاک مرتضوی09155843116

08/02/1398جزئیات

آپارتمان کوی بهداری

-طبقه همکفجنوبی

720ميليون
املاک مرتضوی09155843116

04/02/1398جزئیات

آپارتمان بجنورد زمینهای...

tabesh-09159774368-

15/07/1398جزئیات

آپارتمان بجنورد شهرک فر...

طبقه چهار-سن بنا 5سال

200ميليون
املاک ایمان05832231717

06/12/1397جزئیات

آپارتمان بجنورد شهرک فر...

طبقه چهارجنوبی- نوساز

20م رهن
املاک ایمان05832231717

06/12/1397جزئیات

آپارتمان سید جمال الدی...

2خوابه -سن بنا 7سال

360ميليون
املاک مرتضوی09155843116

16/11/1397جزئیات

آپارتمان بجنورد

طبقه سوم- 2خوابه -سن بنا 1سال

370ميليون
05832233454

15/11/1397جزئیات

آپارتمان بجنورد طالقانی...

3خوابه

900ميليون
05832233454

15/11/1397جزئیات

آپارتمان بجنورد کمربندی...

2خوابه - نوساز

185ميليون
05832233454

13/11/1397جزئیات

آپارتمان گلستان شهر

املاک مرتضوی09155843116

18/09/1397جزئیات

آپارتمان بجنورد هفده شه...

طبقه سوم- 2خوابه جنوبی- نوساز

37م رهن
املاک ایمان05832231717

12/09/1397جزئیات

آپارتمان بجنورد کوی جان...

طبقه اول-سيستم نقشه سه طبقه-نما سنگسه نبش-سن بنا 6سال

فاطمه اگاهی۰۵۸۳۲۲۹۷۱۷۵

24/08/1397جزئیات