آپارتمان متراژ بين 100 تا 120 متر فروش گروه مشاورین املاک ایمان تاسیس۱۳۷۰

آپارتمان بجنورد بسیج

طبقه اول-زيربنا 160متر- 3خوابه دو نبش شمالی-سن بنا 8سال

100م رهن 10م اجاره
املاک مرتضوی09155843116

05/04/1399جزئیات

آپارتمان بجنورد صمدیه ل...

طبقه دوم-زيربنا 175متر-سيستم نقشه آپارتمانی- 3خوابه جنوبی- نوساز -قیمت متر مربع 6.5ميليون

1.137ميليارد
املاک مرتضوی09155843116

29/11/1398جزئیات

آپارتمان بجنورد امام خم...

طبقه دوم-زيربنا 170متر-سيستم نقشه سه طبقه-نما سنگ- 3خوابه -سن بنا 5سال

50م رهن 2.5م اجاره
املاک ایمان05832231717

03/11/1398جزئیات

آپارتمان بجنورد کمربندی...

طبقه دوم-زيربنا 175متر-سيستم نقشه پنج طبقه-نما سنگ- نوساز -قیمت متر مربع 6ميليون

1ميليارد
املاک ایمان05832231717

23/09/1398جزئیات

آپارتمان بجنورد امام خم...

طبقه دوم-زيربنا 165متر-سيستم نقشه سه طبقه-نما 3سانتی- 3خوابه -سن بنا 10سال

35م رهن 1.5م اجاره
املاک ایمان05832231717

13/09/1398جزئیات

آپارتمان بجنورد طالقانی...

طبقه دوم-زيربنا 165متر- 2خوابه -سن بنا 15سال

30م رهن 1.3م اجاره
املاک ایمان05832231717

28/07/1398جزئیات

آپارتمان بجنورد فردوسی

طبقه اول-زيربنا 170متر-سيستم نقشه یک طبقه- 3خوابه سه نبش-سن بنا 15سال

15م رهن 2م اجاره
املاک مرتضوی09155843116

18/07/1398جزئیات

آپارتمان بجنورد سیدی(نو...

طبقه دوم-زيربنا 155متر-سيستم نقشه آپارتمانی- 3خوابه -سن بنا 6سال

120م رهن 1م اجاره
املاک مرتضوی09155843116

15/07/1398جزئیات

آپارتمان پل منطقه

طبقه سوم-زيربنا 155متر- 3خوابه -سن بنا 2سال

90م رهن 300ت اجاره
املاک مرتضوی09155843116

03/07/1398جزئیات

آپارتمان طالقانی شرقی

طبقه دوم-زيربنا 170متر- 3خوابه - نوساز

50م رهن 3م اجاره
املاک مرتضوی09155843116

24/06/1398جزئیات

آپارتمان بجنورد طالقانی...

طبقه دوم-زيربنا 160متر-سيستم نقشه سه طبقه- 3خوابه ***-سن بنا 5سال

10م رهن 1.5م اجاره
املاک ایمان05832231717

25/06/1398جزئیات

آپارتمان 17شهریور شمال...

طبقه دوم-زيربنا 155متر- 3خوابه -سن بنا 5سال

60م رهن 1م اجاره
املاک مرتضوی09155843116

05/06/1398جزئیات

آپارتمان بجنورد طالقانی...

طبقه دوم-زيربنا 160متر-سيستم نقشه سه طبقه- 3خوابه -سن بنا 5سال

70م رهن 1م اجاره
املاک ایمان05832231717

05/06/1398جزئیات

آپارتمان بجنورد سیدی(نو...

طبقه چهارم-زيربنا 153متر-سيستم نقشه آپارتمانی- 3خوابه -سن بنا 8سال

10م رهن 2.5م اجاره
املاک مرتضوی09155843116

03/05/1398جزئیات

آپارتمان فردوسی (بعد ا...

طبقه دوم-زيربنا 175متر- 3خوابه -سن بنا 10سال

املاک مرتضوی09155843116

09/05/1398جزئیات

آپارتمان بجنورد سیدی(نو...

طبقه چهارم-زيربنا 153متر-سيستم نقشه آپارتمانی- 3خوابه -سن بنا 8سال

10م رهن 2.5م اجاره
املاک مرتضوی09155843116

03/05/1398جزئیات

آپارتمان قیام

طبقه سوم-زيربنا 155متر- 3خوابه -سن بنا 1سال

50م رهن 1.5م اجاره
املاک مرتضوی09155843116

04/03/1398جزئیات

آپارتمان امیریه شمالی

طبقه سوم-زيربنا 170متر- 3خوابه - نوساز

80م رهن 600ت اجاره
املاک مرتضوی09155843116

29/01/1398جزئیات

آپارتمان بجنورد فردوسی

طبقه سوم-زيربنا 160متر- 3خوابه - نوساز

15م رهن 3م اجاره
املاک مرتضوی09155843116

02/07/1397جزئیات