آپارتمان متراژ بين 90 تا 100 متر فروش گروه مشاورین املاک ایمان تاسیس۱۳۷۰

آپارتمان بجنورد شهرک ام...

طبقه اول-زيربنا 140متر-سيستم نقشه آپارتمانی- 3خوابه - نوساز

1.12ميليون
tabesh-09159774368-

04/11/1399جزئیات

آپارتمان بجنورد زمینهای...

طبقه اول-زيربنا 145متر-سيستم نقشه آپارتمانی-نما سنگ- 3خوابه جنوبی- نوساز

900ميليون
tabesh-09159774368-

28/10/1399جزئیات

آپارتمان بجنورد شهرک شا...

طبقه سوم-زيربنا 132متر-سيستم نقشه آپارتمانی-نما سنگ- 3خوابه -سن بنا 2سال

1.1ميليارد
tabesh-09159774368-

15/09/1399جزئیات

آپارتمان بجنورد طالقانی...

طبقه اول-زيربنا 150متر-سيستم نقشه 5طبقه- 3خوابه - نوساز -قیمت متر مربع 10.5ميليون

1.575ميليارد
املاک مرتضوی09155843116

26/06/1399جزئیات

آپارتمان بجنورد امام خم...

طبقه اول-زيربنا 140متر-سيستم نقشه آپارتمانی- 3خوابه شمالی- نوساز -قیمت متر مربع 11ميليون

1.54ميليارد
املاک مرتضوی09155843116

23/06/1399جزئیات

آپارتمان بجنورد فردوسی ...

طبقه سوم-زيربنا 130متر-سيستم نقشه آپارتمانی- 3خوابه شمالی جنوبی دو کله-سن بنا 5سال

950ميليون
املاک مرتضوی09155843116

22/06/1399جزئیات

آپارتمان بجنورد زایشگاه...

طبقه سوم-زيربنا 132متر-سيستم نقشه 5طبقه- 3خوابه غربی-سن بنا 5سال -قیمت متر مربع 11.5ميليون

1.5ميليون
املاک مرتضوی09155843116

23/05/1399جزئیات

آپارتمان بجنورد سیدی(نو...

طبقه اول-زيربنا 135متر-سيستم نقشه آپارتمانی- 3خوابه شرقی غربی دو کله- نوساز -قیمت متر مربع 10ميليون

1.35ميليارد
املاک مرتضوی09155843116

05/05/1399جزئیات

آپارتمان بجنورد شهرک شا...

طبقه اول-زيربنا 150متر-سيستم نقشه آپارتمانی-نما سنگ- 3خوابه -سن بنا 3سال

700ميليون
tabesh-09159774368-

22/04/1399جزئیات

آپارتمان بجنورد شهرک ام...

طبقه اول-زيربنا 140متر-سيستم نقشه آپارتمانی- 3خوابه - نوساز

950ميليون
tabesh-09159774368-

18/04/1399جزئیات

آپارتمان بجنورد پردیس

طبقه اول-زيربنا 145متر-سيستم نقشه 5طبقه- 3خوابه شمالی-سن بنا 5سال -قیمت متر مربع 6.3ميليون

913ميليون
املاک مرتضوی09155843116

02/04/1399جزئیات

آپارتمان دهخدا

طبقه دوم-زيربنا 132متر-سيستم نقشه 4طبقه- 2خوابه -سن بنا 4سال -قیمت متر مربع 6.5ميليون

858ميليون
املاک مرتضوی09155843116

02/04/1399جزئیات

آپارتمان بجنورد طالقانی...

طبقه دوم-زيربنا 137متر-سن بنا 7سال -قیمت متر مربع 7ميليون

959ميليون
املاک ایمان05832231717

17/03/1399جزئیات

آپارتمان بجنورد طالقانی...

طبقه چهارم-زيربنا 130متر- 2خوابه -سن بنا 4سال -قیمت متر مربع 7.3ميليون

950ميليون
املاک ایمان05832231717

17/03/1399جزئیات

آپارتمان بجنورد طالقانی...

طبقه دوم-زيربنا 144متر- 2خوابه - نوساز -قیمت متر مربع 7.7ميليون

1.1ميليارد
املاک ایمان05832231717

30/02/1399جزئیات

آپارتمان بجنورد شریعتی ...

طبقه دوم-زيربنا 136متر-سيستم نقشه آپارتمانی- 3خوابه -سن بنا 8سال

800ميليون
املاک مرتضوی09155843116

27/02/1399جزئیات

آپارتمان بجنورد ناوک

طبقه اول-زيربنا 135متر-سيستم نقشه 4طبقه- 3خوابه دو نبش شمالی- نوساز -قیمت متر مربع 6.5ميليون

877ميليون
املاک مرتضوی09155843116

13/02/1399جزئیات

آپارتمان بجنورد طالقانی...

زيربنا 130متر- نوساز -قیمت متر مربع 8ميليون

1.04ميليارد
املاک ایمان05832231717

04/02/1399جزئیات

آپارتمان بجنورد طالقانی...

طبقه اول-زيربنا 130متر-سيستم نقشه 4طبقه- 3خوابه - نوساز -قیمت متر مربع 7ميليون

910ميليون
املاک مرتضوی09155843116

03/02/1399جزئیات

آپارتمان بجنورد نادرجنو...

طبقه چهارم-زيربنا 130متر-سيستم نقشه آپارتمانی- 2خوابه جنوبی- نوساز -قیمت متر مربع 8ميليون

1ميليارد
املاک مرتضوی09155843116

03/02/1399جزئیات

آپارتمان بجنورد امیریه ...

طبقه دوم-زيربنا 150متر-سيستم نقشه آپارتمانی- 3خوابه شمالی-سن بنا 7سال -قیمت متر مربع 6.5ميليون

975ميليون
املاک مرتضوی09155843116

13/12/1398جزئیات

آپارتمان بجنورد طالقانی...

طبقه سوم-زيربنا 128متر- 3خوابه - نوساز -قیمت متر مربع 6ميليون

768ميليون
املاک ایمان05832231717

27/11/1398جزئیات

آپارتمان بجنورد نادرجنو...

طبقه دوم-زيربنا 130متر-سيستم نقشه آپارتمانی- 2خوابه جنوبی- نوساز -قیمت متر مربع 7ميليون

910ميليون
املاک مرتضوی09155843116

26/11/1398جزئیات

آپارتمان بجنورد دهخدا

طبقه دوم-زيربنا 132متر-سيستم نقشه 4طبقه- 2خوابه -سن بنا 4سال -قیمت متر مربع 5.5ميليون

726ميليون
املاک مرتضوی09155843116

22/10/1398جزئیات

آپارتمان بجنورد طالقانی...

زيربنا 146متر- 4خوابه -قیمت متر مربع 5.8ميليون

املاک ایمان05832231717

11/10/1398جزئیات

آپارتمان بجنورد طالقانی...

زيربنا 146متر- 4خوابه -قیمت متر مربع 9ميليون

املاک ایمان05832231717

11/10/1398جزئیات

آپارتمان بجنورد طالقانی...

طبقه اول-زيربنا 130متر- 3خوابه -قیمت متر مربع 5.8ميليون

754ميليون
املاک ایمان05832231717

11/10/1398جزئیات

آپارتمان بجنورد 32متری ...

طبقه دوم-زيربنا 133متر- 2خوابه - نوساز -قیمت متر مربع 5.5ميليون

املاک ایمان05832231717

09/10/1398جزئیات

آپارتمان بجنورد طالقانی...

طبقه دوم-زيربنا 150متر-سيستم نقشه سه طبقه-نما سنگ- 3خوابه -سن بنا 3سال -قیمت متر مربع 4.4ميليون

870ميليون
املاک ایمان05832231717

08/10/1398جزئیات

آپارتمان بجنورد طالقانی...

طبقه دوم-زيربنا 130متر-سيستم نقشه پنج طبقه- 3خوابه -سن بنا 5سال -قیمت متر مربع 5ميليون

700ميليون
املاک ایمان05832231717

08/10/1398جزئیات

آپارتمان بجنورد زمینهای...

طبقه اول-زيربنا 135متر-سيستم نقشه آپارتمانی-نما سنگ- 2خوابه جنوبی- نوساز

10.8ميليارد
tabesh-09159774368-

09/04/1399جزئیات

آپارتمان بجنورد طالقانی...

طبقه همکف-زيربنا 140متر-سيستم نقشه پنج طبقه- 3خوابه ******- نوساز -قیمت متر مربع 6.5ميليون

900ميليون
املاک ایمان05832231717

25/09/1398جزئیات

آپارتمان بجنورد طالقانی...

طبقه چهارم-زيربنا 150متر-سيستم نقشه چهارطبقه- 3خوابه شمالی- نوساز -قیمت متر مربع 5ميليون

750ميليون
املاک ایمان05832231717

25/09/1398جزئیات

آپارتمان بجنورد سیدی(نو...

طبقه اول-زيربنا 135متر-سيستم نقشه آپارتمانی- 3خوابه غربی- نوساز -قیمت متر مربع 6ميليون

810ميليون
املاک مرتضوی09155843116

26/08/1398جزئیات

آپارتمان بجنورد طالقانی...

طبقه سوم-زيربنا 127متر-نما سنگ- 3خوابه -سن بنا 10سال -قیمت متر مربع 4.5ميليون

570ميليون
املاک ایمان05832231717

12/08/1398جزئیات

آپارتمان بجنورد طالقانی...

طبقه همکف-زيربنا 145متر-سيستم نقشه پنج طبقه-نما سنگ- 3خوابه - نوساز -قیمت متر مربع 6.4ميليون

928ميليون
املاک ایمان05832231717

02/08/1398جزئیات

آپارتمان بجنورد امام خم...

طبقه سوم-زيربنا 132متر-سيستم نقشه چهارطبقه-نما سنگ- 3خوابه - نوساز -قیمت متر مربع 7.5ميليون

990ميليون
املاک ایمان05832231717

09/08/1398جزئیات

آپارتمان بجنورد کمربندی...

طبقه سوم-زيربنا 127متر-سيستم نقشه سه طبقه- 2خوابه -سن بنا 3سال -قیمت متر مربع 5ميليون

635ميليون
املاک ایمان05832231717

01/08/1398جزئیات

آپارتمان طالقانی غربی

طبقه دوم-زيربنا 140متر- 2خوابه شمالی- نوساز

145م رهن
املاک مرتضوی09155843116

21/07/1398جزئیات

آپارتمان بجنورد طالقانی...

طبقه اول-زيربنا 127متر-نما سنگ- 2خوابه شمالی-سن بنا 3سال -قیمت متر مربع 5.3ميليون

673ميليون
املاک ایمان05832231717

22/07/1398جزئیات

آپارتمان بجنورد امام خم...

طبقه اول-زيربنا 135متر- نوساز

املاک ایمان05832231717

21/07/1398جزئیات

آپارتمان بجنورد طالقانی...

طبقه چهارم-زيربنا 140متر-سيستم نقشه پنج طبقه-نما سنگ- 3خوابه -سن بنا 6سال -قیمت متر مربع 4.5ميليون

630ميليون
املاک ایمان05832231717

06/08/1398جزئیات

آپارتمان بجنورد مجتمع ک...

طبقه اول-زيربنا 128متر-سيستم نقشه ویلائی- 2خوابه شمالی-سن بنا 7سال

900ميليون
tabesh-09159774368-

19/07/1398جزئیات

آپارتمان بجنورد طالقانی...

طبقه سوم-زيربنا 150متر-سيستم نقشه پنج طبقه- 3خوابه -سن بنا 3سال -قیمت متر مربع 3.8ميليون

570ميليون
املاک ایمان05832231717

16/07/1398جزئیات

آپارتمان بجنورد شهرک ام...

طبقه اول-زيربنا 140متر-سيستم نقشه آپارتمانی- 3خوابه - نوساز

1ميليارد
tabesh-09159774368-

08/05/1399جزئیات

آپارتمان بجنورد طالقانی...

طبقه سوم-زيربنا 135متر- 3خوابه -سن بنا 4سال -قیمت متر مربع 5.5ميليون

740ميليون
املاک ایمان05832231717

04/07/1398جزئیات

آپارتمان بجنورد زمینهای...

طبقه اول-زيربنا 130متر-سيستم نقشه آپارتمانی- 3خوابه - نوساز -قیمت متر مربع 5.5ميليون

715ميليون
املاک مرتضوی09155843116

26/06/1398جزئیات

آپارتمان بجنورد میدان خ...

طبقه اول-زيربنا 140متر-سيستم نقشه 5طبقه- 3خوابه - نوساز -قیمت متر مربع 5.2ميليون

728ميليون
املاک مرتضوی09155843116

26/06/1398جزئیات

آپارتمان بجنورد طالقانی...

طبقه چهارم-زيربنا 145متر-سيستم نقشه آپارتمانی- 3خوابه شمالی-سن بنا 7سال

750ميليون
املاک مرتضوی09155843116

24/06/1398جزئیات

آپارتمان بجنورد فردوسی

طبقه سوم-زيربنا 132متر-سيستم نقشه آپارتمانی- 3خوابه -سن بنا 4سال -قیمت متر مربع 7.5ميليون

990ميليون
املاک مرتضوی09155843116

24/06/1398جزئیات