آپارتمان متراژ بين 80 تا 90 متر فروش گروه مشاورین املاک ایمان تاسیس۱۳۷۰

آپارتمان بجنورد شهرک ام...

طبقه سوم-زيربنا 125متر-سيستم نقشه آپارتمانی-نما سنگ- 2خوابه -سن بنا 4سال

600ميليون
tabesh-09159774368-

15/12/1398جزئیات

آپارتمان بجنورد شهرک ام...

طبقه اول-زيربنا 120متر-سيستم نقشه آپارتمانی-نما سنگ- 2خوابه غربی- نوساز

600ميليون
tabesh-09159774368-

12/12/1398جزئیات

آپارتمان بجنورد طالقانی...

طبقه اول-زيربنا 117متر-سيستم نقشه آپارتمانی- 2خوابه شمالی- نوساز -قیمت متر مربع 8.5ميليون

994ميليون
املاک مرتضوی09155843116

13/12/1398جزئیات

آپارتمان بجنورد طالقانی...

طبقه اول-زيربنا 102متر-سيستم نقشه سه طبقه-نما سنگ- 2خوابه - نوساز -قیمت متر مربع 6ميليون

600ميليون
املاک ایمان05832231717

04/12/1398جزئیات

آپارتمان بجنورد زایشگاه...

طبقه اول-زيربنا 122متر-سيستم نقشه آپارتمانی- 2خوابه شمالی-سن بنا 6سال -قیمت متر مربع 5.5ميليون

671ميليون
املاک مرتضوی09155843116

01/12/1398جزئیات

آپارتمان بجنورد جنت

طبقه سوم-زيربنا 110متر-سيستم نقشه 4طبقه- 2خوابه شمالی- نوساز -قیمت متر مربع 5.5ميليون

605ميليون
املاک مرتضوی09155843116

28/11/1398جزئیات

آپارتمان بجنورد فردوسی

طبقه دوم-زيربنا 110متر-سيستم نقشه آپارتمانیشمالی- نوساز -قیمت متر مربع 8ميليون

880ميليون
املاک مرتضوی09155843116

27/11/1398جزئیات

آپارتمان بجنورد شهرک ام...

طبقه اول-زيربنا 120متر- 2خوابه -سن بنا 7سال

4.5ميليون
tabesh-09159774368-

26/11/1398جزئیات

آپارتمان بجنورد مجتمع ک...

طبقه اول-زيربنا 120متر-سيستم نقشه آپارتمانی-نما رومی- 3خوابه - نوساز

500ميليون
tabesh-09159774368-

04/09/1398جزئیات

آپارتمان بجنورد ویلاشهر...

طبقه دوم-زيربنا 117متر-سيستم نقشه آپارتمانی-نما سنگ- 2خوابه -سن بنا 4سال

440ميليون
tabesh-09159774368-

12/11/1398جزئیات

آپارتمان بجنورد طالقانی...

طبقه اول-زيربنا 104متر- 2خوابه -سن بنا 5سال -قیمت متر مربع 5.7ميليون

570ميليون
املاک ایمان05832231717

05/11/1398جزئیات

آپارتمان بجنورد شهرک ام...

طبقه اول-زيربنا 115متر-نما سنگ- 2خوابه - نوساز -قیمت متر مربع 4.3ميليون

495ميليون
tabesh-09159774368-

25/10/1398جزئیات

آپارتمان بجنورد شهرک ام...

طبقه سوم-زيربنا 120متر-سيستم نقشه آپارتمانی-نما سنگ- 3خوابه -سن بنا 5سال

432ميليون
tabesh-09159774368-

09/10/1398جزئیات

آپارتمان بجنورد شهرک ام...

طبقه اول-زيربنا 110متر-سيستم نقشه آپارتمانی-نما سنگ- 2خوابه -سن بنا 1سال

480ميليون
tabesh-09159774368-

27/11/1397جزئیات

آپارتمان بجنورد امام خم...

طبقه اول-زيربنا 120متر- 3خوابه -قیمت متر مربع 4.8تومان

576ميليون
املاک ایمان05832231717

10/10/1398جزئیات

آپارتمان بجنورد خ چمران...

طبقه سوم-زيربنا 115متر-سيستم نقشه چهارطبقه- 2خوابه - نوساز -قیمت متر مربع 5تومان

572ميليون
املاک ایمان05832231717

10/10/1398جزئیات

آپارتمان بجنورد زمینهای...

طبقه اول-زيربنا 115متر- 2خوابه -سن بنا 1سال

400ميليون
tabesh-09159774368-

26/09/1398جزئیات

آپارتمان بجنورد شهرک فر...

طبقه پنجم-زيربنا 101متر- 2خوابه -سن بنا 2سال -قیمت متر مربع 3.8ميليون

383ميليون
املاک ایمان05832231717

04/10/1398جزئیات

آپارتمان بجنورد امیریه ...

طبقه اول-زيربنا 112متر-سيستم نقشه آپارتمانی- 3خوابه جنوبی-سن بنا 6سال -قیمت متر مربع 4.5ميليون

504ميليون
املاک مرتضوی09155843116

01/10/1398جزئیات

آپارتمان بجنورد طالقانی...

طبقه سوم-زيربنا 125متر- 2خوابه -قیمت متر مربع 5.5ميليون

690ميليون
املاک ایمان05832231717

03/10/1398جزئیات

آپارتمان بجنورد طالقانی...

طبقه سوم-زيربنا 115متر- نوساز -قیمت متر مربع 7ميليون

800ميليون
املاک ایمان05832231717

27/09/1398جزئیات

آپارتمان بجنورد زمینهای...

طبقه اول-زيربنا 117متر-سيستم نقشه آپارتمانی-نما سنگ- 2خوابه -سن بنا 3سال

450ميليون
tabesh-09159774368-

23/09/1398جزئیات

آپارتمان بجنورد زمینهای...

طبقه اول-زيربنا 103متر-سيستم نقشه آپارتمانی-نما سنگ- 2خوابه - نوساز

394ميليون
tabesh-09159774368-

25/09/1398جزئیات

آپارتمان بجنورد شهرک ام...

طبقه اول-زيربنا 105متر-سيستم نقشه آپارتمانی-نما سنگ- 2خوابه -سن بنا 3سال

385ميليون
tabesh-09159774368-

22/09/1398جزئیات

آپارتمان بجنورد فردوسی ...

طبقه سوم-زيربنا 120متر-سيستم نقشه سه طبقه- 2خوابه جنوبی-سن بنا 7سال

500ميليون
املاک مرتضوی09155843116

24/09/1398جزئیات

آپارتمان بجنورد شهرک ام...

طبقه دوم-زيربنا 112متر-سيستم نقشه آپارتمانی-نما سنگ- 2خوابه -سن بنا 3سال

420ميليون
tabesh-09159774368-

23/09/1398جزئیات

آپارتمان بجنورد زمینهای...

طبقه سوم-زيربنا 108متر-نما سنگ- 2خوابه دو نبش جنوبی-سن بنا 7سال -قیمت متر مربع 1تومان

280ميليون
tabesh-09159774368-

25/11/1396جزئیات

آپارتمان بجنورد مجتمع ک...

طبقه سوم-زيربنا 106متر-سيستم نقشه آپارتمانی-نما سنگ- 2خوابه -سن بنا 2سال

420ميليون
tabesh-09159774368-

16/03/1396جزئیات

آپارتمان بجنورد شهرک ام...

طبقه اول-زيربنا 120متر-سيستم نقشه آپارتمانی-نما سنگ- 3خوابه - نوساز

tabesh-09159774368-

09/09/1398جزئیات

آپارتمان بجنورد مرکز شه...

طبقه سوم-زيربنا 105متر-سيستم نقشه آپارتمانی-نما سنگ- 2خوابه -سن بنا 7سال

400ميليون
tabesh-09159774368-

27/08/1398جزئیات

آپارتمان بجنورد فردوسی

طبقه اول-زيربنا 122متر-سيستم نقشه آپارتمانی- 2خوابه شمالی-سن بنا 3سال -قیمت متر مربع 10ميليون

1.22ميليارد
املاک مرتضوی09155843116

23/08/1398جزئیات

آپارتمان بجنورد پل منطق...

طبقه اول-زيربنا 110متر-سيستم نقشه آپارتمانی- 2خوابه جنوبی- نوساز -قیمت متر مربع 4ميليون

440ميليون
املاک مرتضوی09155843116

21/08/1398جزئیات

آپارتمان بجنورد کمربندی...

طبقه سوم-زيربنا 120متر- 2خوابه -سن بنا 7سال -قیمت متر مربع 3.2ميليون

384ميليون
املاک ایمان05832231717

22/08/1398جزئیات

آپارتمان بجنورد خیابان ...

-طبقه دوم-زيربنا 110متر

330ميليون
املاک ایمان05832231717

20/08/1398جزئیات

آپارتمان بجنورد طالقانی...

طبقه اول-زيربنا 112متر-سيستم نقشه سه طبقه- 2خوابه - نوساز -قیمت متر مربع 5.8ميليون

650ميليون
املاک ایمان05832231717

18/08/1398جزئیات

آپارتمان بجنورد قیام

طبقه همکف-زيربنا 120متر-سيستم نقشه آپارتمانی- 3خوابه دو نبش جنوبی- نوساز -قیمت متر مربع 6ميليون

720ميليون
املاک مرتضوی09155843116

11/08/1398جزئیات

آپارتمان بجنورد نیم فاز...

طبقه اول-زيربنا 105متر- 2خوابه - نوساز

300ميليون
tabesh-09159774368-

07/08/1398جزئیات

آپارتمان بجنورد طالقانی...

زيربنا 120متر- 2خوابه -سن بنا 1سال -قیمت متر مربع 5.7ميليون

680ميليون
املاک ایمان05832231717

04/08/1398جزئیات

آپارتمان بجنورد شهرک شا...

طبقه سوم-زيربنا 105متر-سيستم نقشه آپارتمانی- 2خوابه -سن بنا 2سال

440ميليون
tabesh-09159774368-

02/08/1398جزئیات

آپارتمان بجنورد شهرک ام...

طبقه سوم-زيربنا 105متر-سيستم نقشه آپارتمانی-نما سنگ- 2خوابه جنوبی-سن بنا 3سال

350ميليون
tabesh-09159774368-

01/08/1398جزئیات

آپارتمان بجنورد بانک مس...

طبقه اول-زيربنا 125متر-سيستم نقشه آپارتمانی- 2خوابه - نوساز -قیمت متر مربع 6.5ميليون

812ميليون
املاک مرتضوی09155843116

11/07/1397جزئیات

آپارتمان بهزیستی

طبقه چهارم-زيربنا 103متر- 2خوابه -سن بنا 10سال

320ميليون
املاک مرتضوی09155843116

22/07/1398جزئیات

آپارتمان بجنورد امام خم...

طبقه دوم-زيربنا 120متر-سيستم نقشه چهارطبقه- 2خوابه -سن بنا 5سال

80م رهن
املاک ایمان05832231717

28/07/1398جزئیات

آپارتمان بجنورد مجتمع ک...

طبقه دوم-زيربنا 112متر-سيستم نقشه آپارتمانی- 2خوابه - نوساز

500ميليون
tabesh-09159774368-

26/07/1398جزئیات

آپارتمان بجنورد خیابان ...

طبقه ششم-زيربنا 112متر- 2خوابه -سن بنا 3سال

350ميليون
tabesh-09159774368-

25/07/1398جزئیات

آپارتمان طالقانی غربی

زيربنا 125متر-قیمت متر مربع 6ميليون

املاک مرتضوی09155843116

20/07/1398جزئیات

آپارتمان شهید بهشتی جن...

طبقه سوم-زيربنا 110متر- 2خوابه -سن بنا 5سال

520ميليون
املاک مرتضوی09155843116

20/07/1398جزئیات

آپارتمان بجنورد زمینهای...

طبقه اول-زيربنا 105متر-سيستم نقشه آپارتمانی- 2خوابه - نوساز

800ميليون
tabesh-09159774368-

21/07/1398جزئیات

آپارتمان بجنورد شهرک ام...

طبقه اول-زيربنا 125متر-سيستم نقشه آپارتمانی-نما سنگ- 2خوابه شمالی-سن بنا 4سال

350ميليون
tabesh-09159774368-

20/07/1398جزئیات

آپارتمان بجنورد امام خم...

طبقه پنجم-زيربنا 113متر-سيستم نقشه 7 طبقه- 3خوابه - نوساز -قیمت متر مربع 4ميليون

450ميليون
املاک ایمان05832231717

21/07/1398جزئیات