آپارتمان متراژ بين 70 تا 80 متر فروش گروه مشاورین املاک ایمان تاسیس۱۳۷۰

آپارتمان بجنورد ابوریحا...

زيربنا 90متر-سيستم نقشه آپارتمانی- 2خوابه جنوبی-سن بنا 13سال

80م رهن 500ت اجاره
املاک ایمان05832231717

30/08/1399جزئیات

آپارتمان بجنورد ابوریحا...

زيربنا 90متر-سيستم نقشه آپارتمانی- 2خوابه جنوبی-سن بنا 13سال

80م رهن 500ت اجاره
املاک ایمان05832231717

30/08/1399جزئیات

آپارتمان بجنورد شهرک ام...

طبقه دوم-زيربنا 80متر-سيستم نقشه آپارتمانی-نما سنگ- 2خوابه -سن بنا 4سال

5م رهن 800ت اجاره
tabesh-09159774368-

06/07/1398جزئیات

آپارتمان بجنورد شریعتی ...

طبقه دوم-زيربنا 95متر-سيستم نقشه آپارتمانی- 2خوابه - نوساز

80م رهن 600ت اجاره
املاک مرتضوی09155843116

07/06/1399جزئیات

آپارتمان بجنورد شریعتی ...

طبقه سوم-زيربنا 95متر-سيستم نقشه آپارتمانی- 2خوابه - نوساز

30م رهن 2م اجاره
املاک مرتضوی09155843116

20/05/1399جزئیات

آپارتمان بجنورد زمینهای...

طبقه دوم-زيربنا 100متر-سيستم نقشه آپارتمانی- 2خوابه

15م رهن 700ت اجاره
tabesh-09159774368-

24/04/1399جزئیات

آپارتمان بجنورد طالقانی...

طبقه اول-زيربنا 93متر-سيستم نقشه سه طبقه- 2خوابه -سن بنا 1سال

2.2م اجاره
املاک ایمان05832231717

15/02/1399جزئیات

آپارتمان بجنورد امیریه ...

طبقه همکف-زيربنا 80متر-سيستم نقشه یک طبقه- 1خوابه جنوبی-سن بنا 10سال

10م رهن 800ت اجاره
املاک مرتضوی09155843116

16/11/1398جزئیات

آپارتمان بجنورد شرق سپا...

طبقه اول-زيربنا 90متر- 2خوابه -سن بنا 17سال

5م رهن 500ت اجاره
املاک ایمان05832231717

17/11/1398جزئیات

آپارتمان بجنورد بسیج

طبقه دوم-زيربنا 80متر-سيستم نقشه آپارتمانی- 2خوابه جنوبی-سن بنا 10سال

10م رهن 1م اجاره
املاک مرتضوی09155843116

22/10/1398جزئیات

آپارتمان بجنورد طالقانی...

طبقه چهارم-زيربنا 95متر- 2خوابه -سن بنا 10سال

20م رهن 500ت اجاره
املاک ایمان05832231717

30/09/1398جزئیات

آپارتمان بجنورد فردوسی ...

طبقه پیلوت-زيربنا 85متر- 1خوابه

10م رهن 900ت اجاره
املاک مرتضوی09155843116

21/09/1398جزئیات

آپارتمان بجنورد امیریه ...

طبقه دوم-زيربنا 100متر-سيستم نقشه سه طبقه- 2خوابه جنوبی-سن بنا 12سال

80م رهن
املاک مرتضوی09155843116

16/09/1398جزئیات

آپارتمان بجنورد امیریه ...

طبقه دوم-زيربنا 90متر-سيستم نقشه دوطبقه- 2خوابه

25م رهن 900ت اجاره
املاک مرتضوی09155843116

02/09/1398جزئیات

آپارتمان بجنورد طالقانی...

طبقه دوم-زيربنا 100متر-سيستم نقشه چهارطبقه-نما سنگ- 2خوابه -سن بنا 4سال

65م رهن
املاک ایمان05832231717

18/08/1398جزئیات

آپارتمان بجنورد امیریه ...

طبقه دوم-زيربنا 90متر-سيستم نقشه دوطبقه- 2خوابه

25م رهن 900ت اجاره
املاک مرتضوی09155843116

08/08/1398جزئیات

آپارتمان 17شهریور شمال...

-طبقه اول-زيربنا 85متر

350ميليون
املاک مرتضوی09155843116

20/07/1398جزئیات

آپارتمان فردوسی

طبقه دوم-زيربنا 100متر- 2خوابه -سن بنا 4سال

10م رهن 1.1م اجاره
املاک مرتضوی09155843116

20/07/1398جزئیات

آپارتمان طالقانی غربی

طبقه سوم-زيربنا 90متر- 2خوابه

15م رهن 1.1م اجاره
املاک مرتضوی09155843116

20/07/1398جزئیات

آپارتمان بجنورد طالقانی...

طبقه اول-زيربنا 100متر-نما سرامیک- 2خوابه -سن بنا 10سال

10م رهن 1.5م اجاره
املاک ایمان05832231717

21/07/1398جزئیات

آپارتمان بجنورد بسیج

طبقه پیلوت-زيربنا 90متر-سيستم نقشه یک طبقه- 2خوابه -سن بنا 10سال

20م رهن 800ت اجاره
املاک مرتضوی09155843116

03/07/1396جزئیات

آپارتمان بجنورد امام خم...

زيربنا 100متر- 2خوابه -سن بنا 15سال

15م رهن 1.2م اجاره
املاک ایمان05832231717

16/07/1398جزئیات

آپارتمان بجنورد ویلاشهر...

طبقه دوم-زيربنا 90متر- 2خوابه -سن بنا 1سال

40م رهن 10ت اجاره
tabesh-09159774368-

09/07/1398جزئیات

آپارتمان بجنورد ویلاشهر...

طبقه اول-زيربنا 90متر-سيستم نقشه آپارتمانی-نما سنگ- 2خوابه شمالی-سن بنا 7سال

30م رهن 100ت اجاره
tabesh-09159774368-

07/07/1398جزئیات

آپارتمان طالقانی غربی

طبقه سوم-زيربنا 100متر-سيستم نقشه آپارتمانی- 2خوابه

20م رهن 1م اجاره
املاک مرتضوی09155843116

01/07/1398جزئیات

آپارتمان بجنورد صمدیه ل...

طبقه دوم-زيربنا 80متر-سيستم نقشه آپارتمانی- 2خوابه دو نبش شمالی-سن بنا 8سال

70م رهن
املاک مرتضوی09155843116

19/06/1398جزئیات

آپارتمان بجنورد طالقانی...

طبقه سوم-زيربنا 100متر- 2خوابه

10م رهن 1.5م اجاره
املاک ایمان05832231717

12/06/1398جزئیات

آپارتمان بجنورد فردوسی

طبقه اول-زيربنا 100متر-سيستم نقشه آپارتمانی- 2خوابه شرقی-سن بنا 7سال

20م رهن 1.4م اجاره
املاک مرتضوی09155843116

11/06/1398جزئیات

آپارتمان بجنورد شهرک فر...

طبقه سوم-زيربنا 100متر- 2خوابه

10م رهن 600ت اجاره
املاک ایمان05832231717

05/06/1398جزئیات

آپارتمان بجنورد شریعتی ...

طبقه دوم-زيربنا 90متر-سيستم نقشه دوطبقه- 2خوابه - نوساز

60م رهن
املاک مرتضوی09155843116

31/05/1398جزئیات

آپارتمان بسیج

طبقه دوم-زيربنا 100متر- 2خوابه -سن بنا 10سال

110م رهن
املاک مرتضوی09155843116

28/05/1398جزئیات

آپارتمان بجنورد طالقانی...

طبقه سوم-زيربنا 100متر- 2خوابه -سن بنا 14سال

25م رهن 800ت اجاره
املاک ایمان05832231717

22/05/1398جزئیات

آپارتمان بجنورد طالقانی...

طبقه اول-زيربنا 100متر- 2خوابه -سن بنا 4سال

25م رهن 1.5م اجاره
املاک مرتضوی09155843116

02/05/1398جزئیات

آپارتمان امیریه شمالی

طبقه سوم-زيربنا 100متر- 2خوابه -سن بنا 5سال

10م رهن 1.4م اجاره
املاک مرتضوی09155843116

14/05/1398جزئیات

آپارتمان بجنورد امام خم...

طبقه اول-زيربنا 90متر-سيستم نقشه دوطبقه- 2خوابه غربی-سن بنا 5سال

1.5ميليارد
املاک مرتضوی09155843116

02/05/1398جزئیات

آپارتمان بجنورد طالقانی...

طبقه اول-زيربنا 100متر- 2خوابه -سن بنا 4سال

25م رهن 1.5م اجاره
املاک مرتضوی09155843116

02/05/1398جزئیات

آپارتمان بجنورد امیریه ...

طبقه دوم-زيربنا 100متر-سيستم نقشه دوطبقه- 2خوابه جنوبی-سن بنا 15سال

10م رهن 1م اجاره
املاک مرتضوی09155843116

10/04/1398جزئیات

آپارتمان بسیج

زيربنا 100متر- 2خوابه

10م رهن 800ت اجاره
املاک مرتضوی09155843116

01/04/1398جزئیات

آپارتمان طالقانی غربی

طبقه اول-زيربنا 84متر- 1خوابه

10م رهن 2.5م اجاره
املاک مرتضوی09155843116

01/04/1398جزئیات

آپارتمان فردوسی

طبقه سوم-زيربنا 100متر- 2خوابه

75م رهن
املاک مرتضوی09155843116

01/04/1398جزئیات

آپارتمان بجنورد منطقه د...

طبقه پنجم-زيربنا 100متر-سيستم نقشه آپارتمانی- 2خوابه -سن بنا 2سال

2م رهن 800ت اجاره
املاک مرتضوی09155843116

20/03/1398جزئیات

آپارتمان بجنورد فردوسی ...

طبقه اول-زيربنا 100متر-سيستم نقشه آپارتمانی- 2خوابه -سن بنا 12سال

8م رهن 600ت اجاره
املاک مرتضوی09155843116

05/03/1398جزئیات

آپارتمان قیام جنوبی

طبقه دوم-زيربنا 93متر- 2خوابه -سن بنا 5سال

55م رهن 200ت اجاره
املاک مرتضوی09155843116

04/03/1398جزئیات

آپارتمان شریعتی شمالی

-طبقه دوم-زيربنا 100متر

10م رهن 1م اجاره
املاک مرتضوی09155843116

07/02/1398جزئیات

آپارتمان بجنورد امیریه ...

طبقه اول-زيربنا 95متر- 1خوابه -سن بنا 12سال

10م رهن 650ت اجاره
املاک مرتضوی09155843116

24/08/1397جزئیات

آپارتمان بجنورد طالقانی...

طبقه دوم-زيربنا 85متر- 2خوابه - نوساز

80م رهن
املاک مرتضوی09155843116

29/01/1398جزئیات

آپارتمان بجنورد فردوسی

طبقه اول-زيربنا 100متر- 2خوابه -سن بنا 10سال

15م رهن 1م اجاره
املاک مرتضوی09155843116

29/01/1398جزئیات

آپارتمان بجنورد بسیج

طبقه دوم-زيربنا 81متر-سيستم نقشه آپارتمانی- 2خوابه جنوبی-سن بنا 7سال

15م رهن 1م اجاره
املاک مرتضوی09155843116

20/01/1398جزئیات

آپارتمان 17شهریور جنوب...

زيربنا 100متر- 2خوابه

10م رهن 1.2م اجاره
املاک مرتضوی09155843116

14/01/1398جزئیات

آپارتمان طالقانی شرقی

-طبقه دوم-زيربنا 90متر

6م رهن 1م اجاره
املاک مرتضوی09155843116

29/12/1397جزئیات