آپارتمان متراژ بين 60 تا 70 متر فروش گروه مشاورین املاک ایمان تاسیس۱۳۷۰

آپارتمان طالقانی غربی

-طبقه دوم-زيربنا 7-سيستم نقشه آپارتمانی- 2خوابه -سن بنا 7-قیمت متر مربع 7

5
املاک مرتضوی09155843116

09/04/1399جزئیات

آپارتمان بجنورد طالقانی...

-طبقه سوم-زيربنا 7- 1خوابه -سن بنا 5

املاک ایمان05832231717

12/11/1398جزئیات

آپارتمان بجنورد ویلاشهر...

-طبقه سوم-زيربنا 7- 2خوابه -سن بنا 2

1
tabesh-09159774368-

30/07/1398جزئیات

آپارتمان طالقانی غربی

-طبقه همکف-زيربنا 7- 1خوابه -سن بنا 7-قیمت متر مربع 4

3
املاک مرتضوی09155843116

21/07/1398جزئیات

آپارتمان الغدیر

-زيربنا 7

3
املاک مرتضوی09155843116

15/07/1398جزئیات

آپارتمان بجنورد شهرک شا...

-طبقه سوم-زيربنا 7-سيستم نقشه آپارتمانی- 2خوابه -سن بنا 2

4
tabesh-09159774368-

08/05/1399جزئیات

آپارتمان بجنورد طالقانی...

-طبقه چهارم-زيربنا 7-سيستم نقشه چهارطبقه-نما سنگ- 2خوابه -سن بنا 8-قیمت متر مربع 5

3
املاک ایمان05832231717

06/07/1398جزئیات

آپارتمان شهرک فرهنگیان...

طبقه اول-زيربنا 6- 1خوابه

2
املاک مرتضوی09155843116

02/04/1398جزئیات

آپارتمان بجنورد طالقانی...

-طبقه دوم-زيربنا 7- 1خوابه -قیمت متر مربع 4

3
املاک مرتضوی09155843116

20/09/1397جزئیات

آپارتمان بجنورد امیرکبی...

-طبقه چهار-زيربنا 7-سيستم نقشه آپارتمانی-نما سنگ- 2خوابه شمالی-سن بنا 5

4
املاک ایمان05832231717

17/01/1398جزئیات

آپارتمان بجنورد پمپ گاز...

-طبقه دوم-زيربنا 7- 1خوابه -سن بنا 2

2
05832233454

15/11/1397جزئیات

آپارتمان بجنورد بلوار گ...

-زيربنا 6- 1خوابه -سن بنا 2

2
05832233454

14/11/1397جزئیات

آپارتمان بجنورد کمربندی...

-طبقه دوم-زيربنا 7- 2خوابه -سن بنا 5

2
05832233454

13/11/1397جزئیات

آپارتمان بجنورد طالقانی...

-طبقه دوم-زيربنا 7- 1خوابه -قیمت متر مربع 4

3
املاک مرتضوی09155843116

20/09/1397جزئیات

آپارتمان نادرجنوبی

-طبقه همکف-زيربنا 7- 1خوابه -قیمت متر مربع 2

1
املاک مرتضوی09155843116

07/08/1397جزئیات

آپارتمان طالقانی غربی

-طبقه سوم-زيربنا 7- 2خوابه -سن بنا 1

3
املاک مرتضوی09155843116

30/07/1397جزئیات