مغازه رهن و اجاره گروه مشاورین املاک ایمان تاسیس۱۳۷۰

مغازه بجنورد بافت قدیم ...

-زيربنا 140متر

1م رهن 300ت اجاره
tabesh-09159774368-

24/01/1396جزئیات

مغازه بجنورد طالقانی غر...

1م رهن 1ت اجاره
املاک ایمان05832231717

10/10/1398جزئیات

مغازه بجنورد طالقانی شر...

-طبقه همکف-زيربنا 20متر

10م رهن 2.7م اجاره
املاک ایمان05832231717

10/10/1398جزئیات

مغازه بجنورد طالقانی غر...

10م رهن 400ت اجاره
املاک ایمان05832231717

05/10/1398جزئیات