Code Center

جستجوی ملک

* پر کردن همه گزینه های اجباری نیست *
استان
شهر
محدوده
 نوع ملک 
نوع واگذاری تعداد خواب
حداقل قیمت
حداکثر قیمت
    شماره ملک

ملکهای اکازیون


کد: 1

آژانسهاي املاک عضو

مشاور املاک مرتضوي (بجنورد-امیریه جنوبی)


با مدیریت هادي مرتضوي علوي
تلفن 05832246724
سایت اختصاصی amlak584.ir/mortazavi

مشاور املاک تابش (بجنورد-شهرک امام خمینی)


با مدیریت یداله وحدانی
تلفن 09159774368
سایت اختصاصی amlak584.ir/tabesh

مشاهده همه آژانسهای مسکن عضو

مغازه تجاری زیر فی!
مغازه 14 متری در پروژه هماگ متری 14.9 طبقه اول

فروش ویلایی
شهرک امام خمینی

فروش ویلایی
بجنورد - کمربندی مدرس - دانش اموز به سمت فهمیده

جدیدترین ملکهای ثبت شده


آپارتمان بجنورد امام خم...364ميليون
-طبقه دوم-زيربنا 130متر
املاک ایمان(دفترفروش پروژه طلای سفید)05832231717
27/10/1394جزئیات


آپارتمان بجنورد خیابان ...100ميليون
-طبقه اول-زيربنا 100متر
املاک ایمان(دفترفروش پروژه طلای سفید)05832231717
22/10/1394جزئیات


آپارتمان بجنورد خیابان ...93.5ميليون
-طبقه ششم-زيربنا 85متر
املاک ایمان(دفترفروش پروژه طلای سفید)05832231717
17/10/1394جزئیات


زمین بجنورد جاده مشهد68ميليون
املاک ایمان(دفترفروش پروژه طلای سفید)05832231717
03/10/1394جزئیات


زمین بجنورد بلوار مدرس
املاک ایمان(دفترفروش پروژه طلای سفید)05832231717
09/11/1393جزئیات


مغازه بجنورد کمربندی مد...208ميليون
-طبقه اول-زيربنا 14متر
املاک ایمان(دفترفروش پروژه طلای سفید)05832231717
09/11/1393جزئیات


مغازه بجنورد طالقانی غر...2م رهن 350ت اجاره
-طبقه همکف-زيربنا 20متر
املاک ایمان(دفترفروش پروژه طلای سفید)05832231717
08/11/1393جزئیات


ویلایی بجنورد امام خمین...550ميليون
-طبقه همکف-زيربنا 165متر
املاک ایمان(دفترفروش پروژه طلای سفید)05832231717
08/11/1393جزئیات


زمین بجنورد بلوار مدرس
املاک ایمان(دفترفروش پروژه طلای سفید)05832231717
08/11/1393جزئیات


زمین شیروان منطقه زیارت...800ميليون
املاک ایمان(دفترفروش پروژه طلای سفید)05832231717
08/11/1393جزئیات


دفتر کار و اداری بجنورد...2م رهن 350ت اجاره
-طبقه دوم-زيربنا 20متر
املاک ایمان(دفترفروش پروژه طلای سفید)05832231717
08/11/1393جزئیات


باغ درجزین شهرک امیرالم...59ميليون
املاک ایمان(دفترفروش پروژه طلای سفید)05832231717
08/11/1393جزئیات


آپارتمان بجنورد امام خم...10م رهن 400ت اجاره
-طبقه دوم-زيربنا 130متر
املاک ایمان(دفترفروش پروژه طلای سفید)05832231717
07/11/1393جزئیات


زمین بجنورد بلوار معلم370ميليون
املاک ایمان(دفترفروش پروژه طلای سفید)05832231717
07/11/1393جزئیات


باغ درجزین شهرک امیرالم...59ميليون
املاک ایمان(دفترفروش پروژه طلای سفید)05832231717
06/11/1393جزئیات


آپارتمان بجنورد طالقانی...140ميليون
-طبقه سوم-زيربنا 95متر
املاک ایمان(دفترفروش پروژه طلای سفید)05832231717
06/11/1393جزئیات


آپارتمان بجنورد شهرک فر...8م رهن 500ت اجاره
-طبقه اول-زيربنا 165متر
املاک ایمان(دفترفروش پروژه طلای سفید)05832231717
05/11/1393جزئیات


آپارتمان بجنورد 32متری ...203ميليون
-طبقه اول-زيربنا 127متر
املاک ایمان(دفترفروش پروژه طلای سفید)05832231717
05/11/1393جزئیات


زمین بجنورد امام خمینی400ميليون
املاک ایمان(دفترفروش پروژه طلای سفید)05832231717
05/11/1393جزئیات


آپارتمان بجنورد طالقانی...280ميليون
-طبقه دوم-زيربنا 150متر
املاک ایمان(دفترفروش پروژه طلای سفید)05832231717
05/11/1393جزئیات


زمین رشت بر اصلی2ميليارد
املاک ایمان(دفترفروش پروژه طلای سفید)05832231717
05/11/1393جزئیات


زمین بجنورد کریک-حاشیه
املاک ایمان(دفترفروش پروژه طلای سفید)05832231717
04/11/1393جزئیات


مجتمع بجنورد بین 4راه ش...1.5ميليارد
املاک ایمان(دفترفروش پروژه طلای سفید)05832231717
04/11/1393جزئیات


ویلا بجنورد کمقابل تلار...350ميليون
-زيربنا 200متر
املاک ایمان(دفترفروش پروژه طلای سفید)05832231717
04/11/1393جزئیات


زمین بجنورد سه راه مرکش...234.9ميليون
-زيربنا 195متر
املاک ایمان(دفترفروش پروژه طلای سفید)05832231717
03/11/1393جزئیات


آپارتمان بجنورد طالقانی...380ميليون
-طبقه اول-زيربنا 80متر
املاک ایمان(دفترفروش پروژه طلای سفید)05832231717
01/11/1393جزئیات


آپارتمان بجنورد امام خم...6م رهن 600ت اجاره
-طبقه سوم-زيربنا 125متر
املاک ایمان(دفترفروش پروژه طلای سفید)05832231717
01/11/1393جزئیات


مغازه بجنورد طالقانی غر...100ميليون
-طبقه اول-زيربنا 12متر
املاک ایمان(دفترفروش پروژه طلای سفید)05832231717
01/11/1393جزئیات


مغازه بجنورد طالقانی غر...1م رهن 2.3ت اجاره
-طبقه همکف-زيربنا 100متر
املاک ایمان(دفترفروش پروژه طلای سفید)05832231717
01/11/1393جزئیات


آپارتمان بجنورد امام خم...400ميليون
-طبقه دوم-زيربنا 145متر
املاک ایمان(دفترفروش پروژه طلای سفید)05832231717
30/10/1393جزئیات


زمین بجنورد فردوسی جنوب...900ميليون
املاک ایمان(دفترفروش پروژه طلای سفید)05832231717
30/10/1393جزئیات


زمین رامسر تله کابین3ميليارد
املاک ایمان(دفترفروش پروژه طلای سفید)05832231717
30/10/1393جزئیات


زمین بجنورد ناظرآباد60ميليون
املاک ایمان(دفترفروش پروژه طلای سفید)05832231717
28/10/1393جزئیات


ویلا بجنورد کمربندی مدر...598ميليون
-طبقه همکف-زيربنا 240متر
املاک ایمان(دفترفروش پروژه طلای سفید)05832231717
28/10/1393جزئیات


ویلایی بجنورد 32متری شه...250ميليون
-طبقه چهارم-زيربنا 145متر
املاک ایمان(دفترفروش پروژه طلای سفید)05832231717
27/10/1393جزئیات


مغازه بجنورد طالقانی غر...3م رهن 400ت اجاره
-طبقه زیرزمین-زيربنا 12متر
املاک ایمان(دفترفروش پروژه طلای سفید)05832231717
27/10/1393جزئیات


زمین بجنورد کمربندی مدر...315ميليون
املاک ایمان(دفترفروش پروژه طلای سفید)05832231717
27/10/1393جزئیات


آپارتمان بجنورد جاده ته...156ميليون
-طبقه اول-زيربنا 120متر
املاک ایمان(دفترفروش پروژه طلای سفید)05832231717
27/10/1393جزئیات


آپارتمان بجنورد طالقانی...266ميليون
-طبقه چهارم-زيربنا 140متر
املاک ایمان(دفترفروش پروژه طلای سفید)05832231717
27/10/1393جزئیات


باغ بجنورد بدرانلو70ميليون
املاک ایمان(دفترفروش پروژه طلای سفید)05832231717
27/10/1393جزئیات


زمین بجنورد یک بجنورد1ميليارد
املاک ایمان(دفترفروش پروژه طلای سفید)05832231717
25/10/1393جزئیات


زمین بجنورد یک بجنورد1ميليارد
املاک ایمان(دفترفروش پروژه طلای سفید)05832231717
25/10/1393جزئیات


زمین بجنورد یک بجنورد260ميليون
املاک ایمان(دفترفروش پروژه طلای سفید)05832231717
25/10/1393جزئیات


زمین بجنورد حومه
املاک ایمان(دفترفروش پروژه طلای سفید)05832231717
25/10/1393جزئیات


زمین بجنورد حومه
املاک ایمان(دفترفروش پروژه طلای سفید)05832231717
25/10/1393جزئیات


زمین بجنورد حومه260ميليون
املاک ایمان(دفترفروش پروژه طلای سفید)05832231717
25/10/1393جزئیات


ویلایی بجنورد 32متری شه...900ميليون
-طبقه همکف-زيربنا 110متر
املاک ایمان(دفترفروش پروژه طلای سفید)05832231717
24/10/1393جزئیات


آپارتمان بجنورد طالقانی...150ميليون
-طبقه سوم-زيربنا 100متر
املاک ایمان(دفترفروش پروژه طلای سفید)05832231717
23/10/1393جزئیات


آپارتمان بجنورد امام خم...30م رهن 60ت اجاره
-طبقه اول-زيربنا 135متر
املاک ایمان(دفترفروش پروژه طلای سفید)05832231717
23/10/1393جزئیات


آپارتمان بجنورد امام خم...4م رهن 500ت اجاره
-طبقه دوم-زيربنا 135متر
املاک ایمان(دفترفروش پروژه طلای سفید)05832231717
22/10/1393جزئیات


آپارتمان بجنورد طالقانی...3م رهن 500ت اجاره
-طبقه دوم-زيربنا 65متر
املاک ایمان(دفترفروش پروژه طلای سفید)05832231717
22/10/1393جزئیات


آپارتمان بجنورد طالقانی...5ت رهن 350ت اجاره
-طبقه دوم-زيربنا 70متر
املاک ایمان(دفترفروش پروژه طلای سفید)05832231717
21/10/1393جزئیات


آپارتمان بجنورد طالقانی...185ميليون
-طبقه سوم-زيربنا 113متر
املاک ایمان(دفترفروش پروژه طلای سفید)05832231717
21/10/1393جزئیات


زمین بجنورد باغ عزیز و ...
املاک ایمان(دفترفروش پروژه طلای سفید)05832231717
21/10/1393جزئیات


ویلایی بجنورد کمربندی م...415ميليون
-طبقه همکف-زيربنا 120متر
املاک ایمان(دفترفروش پروژه طلای سفید)05832231717
20/10/1393جزئیات


مغازه بجنورد طالقانی غر...350ميليون
-طبقه همکف-زيربنا 18متر
املاک ایمان(دفترفروش پروژه طلای سفید)05832231717
20/10/1393جزئیات


ویلایی بجنورد کمربندی م...360ميليون
-طبقه همکف-زيربنا 290متر
املاک ایمان(دفترفروش پروژه طلای سفید)05832231717
18/10/1393جزئیات


دفتر کار و اداری بجنورد...10م رهن 2.5ت اجاره
-طبقه اول-زيربنا 180متر
املاک ایمان(دفترفروش پروژه طلای سفید)05832231717
18/10/1393جزئیات


زمین بجنورد طالقانی غرب...500ميليون
املاک ایمان(دفترفروش پروژه طلای سفید)05832231717
18/10/1393جزئیات


زمین بجنورد طالقانی شرق...
املاک ایمان(دفترفروش پروژه طلای سفید)05832231717
16/10/1393جزئیات


آپارتمان بجنورد خ شهید ...15م رهن 150ت اجاره
-طبقه چهارم-زيربنا 85متر
املاک ایمان(دفترفروش پروژه طلای سفید)05832231717
15/10/1393جزئیات


آپارتمان بجنورد امام خم...20م رهن 10ت اجاره
-طبقه سوم-زيربنا 100متر
املاک ایمان(دفترفروش پروژه طلای سفید)05832231717
15/10/1393جزئیات


مغازه بجنورد طالقانی غر...250ميليون
-طبقه زیرزمین-زيربنا 12متر
املاک ایمان(دفترفروش پروژه طلای سفید)05832231717
15/10/1393جزئیات


آپارتمان بجنورد طالقانی...271ميليون
-طبقه چهارم-زيربنا 143متر
املاک ایمان(دفترفروش پروژه طلای سفید)05832231717
14/10/1393جزئیات


آپارتمان بجنورد کمربندی...20م رهن
-طبقه سوم-زيربنا 90متر
املاک ایمان(دفترفروش پروژه طلای سفید)05832231717
14/10/1393جزئیات


آپارتمان بجنورد امام خم...250ميليون
-طبقه اول-زيربنا 100متر
املاک ایمان(دفترفروش پروژه طلای سفید)05832231717
13/10/1393جزئیات


ویلایی بجنورد شهرک فرهن...250ميليون
-طبقه همکف
املاک ایمان(دفترفروش پروژه طلای سفید)05832231717
13/10/1393جزئیات


ویلایی بجنورد کمربندی م...432ميليون
-طبقه همکف-زيربنا 120متر
املاک ایمان(دفترفروش پروژه طلای سفید)05832231717
10/10/1393جزئیات


آپارتمان بجنورد طالقانی...15م رهن 100ت اجاره
-طبقه دوم-زيربنا 105متر
املاک ایمان(دفترفروش پروژه طلای سفید)05832231717
10/10/1393جزئیات


آپارتمان بجنورد طالقانی...15م رهن 100ت اجاره
-طبقه سوم-زيربنا 105متر
املاک ایمان(دفترفروش پروژه طلای سفید)05832231717
10/10/1393جزئیات


زمین بجنورد شهرک شاهد460ميليون
املاک ایمان(دفترفروش پروژه طلای سفید)05832231717
10/10/1393جزئیات


ویلایی بجنورد 32متری شه...250ميليون
-طبقه همکف-زيربنا 150متر
املاک ایمان(دفترفروش پروژه طلای سفید)05832231717
09/10/1393جزئیات


زمین بجنورد شهرک امام خ...145ميليون
املاک ایمان(دفترفروش پروژه طلای سفید)05832231717
08/10/1393جزئیات


آپارتمان بجنورد طالقانی...5ت رهن 600ت اجاره
-طبقه دوم-زيربنا 110متر
املاک ایمان(دفترفروش پروژه طلای سفید)05832231717
08/10/1393جزئیات


زمین شیروان فلسطین58ميليون
املاک ایمان(دفترفروش پروژه طلای سفید)05832231717
04/10/1393جزئیات


زمین بجنورد بلوار شهرک60ميليون
املاک ایمان(دفترفروش پروژه طلای سفید)05832231717
02/10/1393جزئیات


زمین بجنورد راه کارخانه...65ميليون
املاک ایمان(دفترفروش پروژه طلای سفید)05832231717
01/10/1393جزئیات


ویلا بجنورد شهرک امام230ميليون
-طبقه پیلوت-زيربنا 120متر
املاک ایمان(دفترفروش پروژه طلای سفید)05832231717
23/09/1393جزئیات


سوله شیروان کیلومتر 5جا...700ميليون
-زيربنا 1800متر
املاک ایمان(دفترفروش پروژه طلای سفید)05832231717
21/09/1393جزئیات


زمین بهبهان شهید گرایمی...
املاک ایمان(دفترفروش پروژه طلای سفید)05832231717
19/09/1393جزئیات


ویلا چالوس خ گرامجان330ميليون
املاک ایمان(دفترفروش پروژه طلای سفید)05832231717
16/09/1393جزئیات


ویلا نشارود نشتارود125ميليون
-طبقه همکف-زيربنا 120متر
املاک ایمان(دفترفروش پروژه طلای سفید)05832231717
15/09/1393جزئیات


ویلا نشارود نشتارود125ميليون
-طبقه همکف-زيربنا 120متر
املاک ایمان(دفترفروش پروژه طلای سفید)05832231717
15/09/1393جزئیات


ویلا چالوس نمک آبرود260ميليون
-طبقه اول-زيربنا 50متر
املاک ایمان(دفترفروش پروژه طلای سفید)05832231717
13/09/1393جزئیات


ویلا بجنورد کیلومتر 5350ميليون
-طبقه همکف-زيربنا 200متر
املاک ایمان(دفترفروش پروژه طلای سفید)05832231717
12/09/1393جزئیات


زمین بجنورد حاشیه جاده405ميليون
املاک ایمان(دفترفروش پروژه طلای سفید)05832231717
12/09/1393جزئیات


زمین بجنورد شهرک امام140ميليون
املاک ایمان(دفترفروش پروژه طلای سفید)05832231717
09/09/1393جزئیات


زمین بجنورد 2174ميليون
املاک ایمان(دفترفروش پروژه طلای سفید)05832231717
09/09/1393جزئیات


ویلا بجنورد شهرک دبیران...135ميليون
املاک ایمان(دفترفروش پروژه طلای سفید)05832231717
08/09/1393جزئیات


زمین بجنورد شهرک امام خ...171ميليون
محرم عطاردی09151884838
30/08/1393جزئیات


زمین بجنورد آخر شرق سپا...
املاک ایمان(دفترفروش پروژه طلای سفید)05832231717
29/08/1393جزئیات


زمین تنکابن 1
املاک ایمان(دفترفروش پروژه طلای سفید)05832231717
28/08/1393جزئیات


زمین بجنورد ناظر آباد28ميليون
املاک ایمان(دفترفروش پروژه طلای سفید)05832231717
27/08/1393جزئیات


زمین بجنورد خیابان امام...80ميليون
املاک ایمان(دفترفروش پروژه طلای سفید)05832231717
27/08/1393جزئیات


زمین بجنورد اصلی90ميليون
املاک ایمان(دفترفروش پروژه طلای سفید)05832231717
27/08/1393جزئیات


زمین بجنورد شمس تبریزی
املاک ایمان(دفترفروش پروژه طلای سفید)05832231717
26/08/1393جزئیات


سوله بجنورد شریعتی شمال...3م رهن 1.5م اجاره
-طبقه همکف
املاک ایمان(دفترفروش پروژه طلای سفید)05832231717
20/08/1393جزئیات


باغ بجنورد روستای تاتار...210ميليون
املاک ایمان(دفترفروش پروژه طلای سفید)05832231717
16/08/1393جزئیات


زمین لاهیجان سوستان30ميليون
مصطفی رجا09384911542
07/08/1393جزئیات


زمین لاهیجان لاشیدان حک...24ميليون
کمیل صالح09358138274
05/08/1393جزئیات