جستجوی ملک

* پر کردن همه گزینه های اجباری نیست *
استان
شهر
محدوده
 نوع ملک 
نوع واگذاری تعداد خواب
حداقل قیمت
حداکثر قیمت
    شماره ملک

ملکهای اکازیون


کد: 1

آژانسهاي املاک عضو

مشاور املاک مرتضوي (بجنورد-امیریه جنوبی)


با مدیریت هادي مرتضوي علوي
تلفن 05832246724
سایت اختصاصی amlak584.ir/mortazavi

مشاور املاک تابش (بجنورد-شهرک امام خمینی)


با مدیریت یداله وحدانی
تلفن 09159774368
سایت اختصاصی amlak584.ir/tabesh

مشاهده همه آژانسهای مسکن عضو

جدیدترین ملکهای ثبت شده


آپارتمان بجنورد امام خم...187ميليون
-طبقه چهارم-زيربنا 110متر
موسسه حقوقی و املاک ایمان05832231717
24/01/1395جزئیات


آپارتمان بجنورد خیابان ...100ميليون
-طبقه اول-زيربنا 100متر
موسسه حقوقی و املاک ایمان05832231717
22/12/1394جزئیات


آپارتمان بجنورد خیابان ...93.5ميليون
-طبقه ششم-زيربنا 85متر
موسسه حقوقی و املاک ایمان05832231717
17/10/1394جزئیات


زمین بجنورد جاده مشهد68ميليون
موسسه حقوقی و املاک ایمان05832231717
03/10/1394جزئیات


آپارتمان بجنورد فردوسی210ميليون
-طبقه اول-زيربنا 105متر
موسسه حقوقی و املاک ایمان05832231717
02/06/1394جزئیات


آپارتمان بجنورد طالقانی...240ميليون
-طبقه همکف-زيربنا 60متر
موسسه حقوقی و املاک ایمان05832231717
01/06/1394جزئیات


آپارتمان بجنورد روبروی ...45م رهن 20ت اجاره
-طبقه همکف-زيربنا 140متر
موسسه حقوقی و املاک ایمان05832231717
31/05/1394جزئیات


آپارتمان بجنورد امام خم...15م رهن 500ت اجاره
-طبقه اول-زيربنا 114متر
موسسه حقوقی و املاک ایمان05832231717
31/05/1394جزئیات


آپارتمان بجنورد طالقانی...850ميليون
-طبقه اول-زيربنا 93متر
موسسه حقوقی و املاک ایمان05832231717
28/05/1394جزئیات


انبار و کارگاه اسفراین ...1ميليارد
-طبقه همکف-زيربنا 900متر
موسسه حقوقی و املاک ایمان05832231717
28/05/1394جزئیات


ویلایی بجنورد 17 شهریور...20م رهن 50ت اجاره
-طبقه همکف-زيربنا 100متر
موسسه حقوقی و املاک ایمان05832231717
28/05/1394جزئیات


مغازه بجنورد طالقانی غر...2م رهن 700ت اجاره
-طبقه همکف-زيربنا 30متر
موسسه حقوقی و املاک ایمان05832231717
27/05/1394جزئیات


مغازه بجنورد طالقانی غر...3.5م اجاره
-طبقه همکف-زيربنا 40متر
موسسه حقوقی و املاک ایمان05832231717
27/05/1394جزئیات


آپارتمان بجنورد کمربندی...110ميليون
-طبقه سوم-زيربنا 96متر
موسسه حقوقی و املاک ایمان05832231717
27/05/1394جزئیات


آپارتمان بجنورد امام خم...30م رهن 500ت اجاره
-طبقه سوم-زيربنا 120متر
موسسه حقوقی و املاک ایمان05832231717
27/05/1394جزئیات


آپارتمان بجنورد امام خم...5م رهن 550ت اجاره
-طبقه سوم-زيربنا 100متر
موسسه حقوقی و املاک ایمان05832231717
26/05/1394جزئیات


آپارتمان بجنورد طالقانی...14م رهن 100ت اجاره
-طبقه سوم-زيربنا 87متر
موسسه حقوقی و املاک ایمان05832231717
26/05/1394جزئیات


آپارتمان بجنورد طالقانی...180ميليون
-طبقه دوم-زيربنا 92متر
موسسه حقوقی و املاک ایمان05832231717
25/05/1394جزئیات


آپارتمان بجنورد کمربندی...15م رهن 400ت اجاره
-طبقه سوم-زيربنا 120متر
موسسه حقوقی و املاک ایمان05832231717
25/05/1394جزئیات


مغازه بجنورد طالقانی شر...3م رهن 750ت اجاره
-طبقه زیرزمین
موسسه حقوقی و املاک ایمان05832231717
25/05/1394جزئیات


ویلایی بجنورد طالقانی غ...530ميليون
-طبقه همکف-زيربنا 330متر
موسسه حقوقی و املاک ایمان05832231717
24/05/1394جزئیات


آپارتمان بجنورد طالقانی...380ميليون
-طبقه دوم-زيربنا 140متر
موسسه حقوقی و املاک ایمان05832231717
24/05/1394جزئیات


مغازه بجنورد خ شهید بهش...1.2ميليارد
-زيربنا 20متر
موسسه حقوقی و املاک ایمان05832231717
23/05/1394جزئیات


مغازه بجنورد شریعتی شما...3م رهن 350ت اجاره
-طبقه همکف-زيربنا 20متر
موسسه حقوقی و املاک ایمان05832231717
13/05/1394جزئیات


ویلایی بجنورد قیام جنوب...170ميليون
-طبقه همکف-زيربنا 125متر
موسسه حقوقی و املاک ایمان05832231717
13/05/1394جزئیات


آپارتمان بجنورد شریهتی ...15م رهن 1.6م اجاره
-طبقه اول-زيربنا 92متر
موسسه حقوقی و املاک ایمان05832231717
13/05/1394جزئیات


مغازه بجنورد طالقانی غر...150ميليون
-طبقه اول
موسسه حقوقی و املاک ایمان05832231717
12/05/1394جزئیات


ویلایی بجنورد بانک مسکن...515ميليون
موسسه حقوقی و املاک ایمان05832231717
11/05/1394جزئیات


آپارتمان بجنورد خیابان ...450ميليون
-طبقه اول-زيربنا 135متر
موسسه حقوقی و املاک ایمان05832231717
06/05/1394جزئیات


ویلایی بجنورد طالقانی ش...410ميليون
-طبقه اول-زيربنا 120متر
موسسه حقوقی و املاک ایمان05832231717
05/05/1394جزئیات


ویلایی بجنورد طالقانی غ...400ميليون
-طبقه اول-زيربنا 107متر
موسسه حقوقی و املاک ایمان05832231717
05/05/1394جزئیات


ویلایی بجنورد امام خمین...530ميليون
موسسه حقوقی و املاک ایمان05832231717
05/05/1394جزئیات


آپارتمان بجنورد خیابان ...105ميليون
-طبقه سوم-زيربنا 105متر
موسسه حقوقی و املاک ایمان05832231717
04/05/1394جزئیات


آپارتمان بجنورد ینگه قل...
-طبقه اول-زيربنا 70متر
موسسه حقوقی و املاک ایمان05832231717
04/05/1394جزئیات


آپارتمان بجنورد طالقانی...180ميليون
-طبقه دوم-زيربنا 80متر
موسسه حقوقی و املاک ایمان05832231717
30/04/1394جزئیات


ویلایی بجنورد امام خمین...390ميليون
-طبقه همکف-زيربنا 160متر
موسسه حقوقی و املاک ایمان05832231717
30/04/1394جزئیات


مغازه بجنورد خ صفا2م رهن 350ت اجاره
موسسه حقوقی و املاک ایمان05832231717
29/04/1394جزئیات


ویلایی بجنورد طالقانی غ...
موسسه حقوقی و املاک ایمان05832231717
29/04/1394جزئیات


آپارتمان بجنورد طالقانی...264ميليون
-طبقه اول-زيربنا 110متر
موسسه حقوقی و املاک ایمان05832231717
25/04/1394جزئیات


آپارتمان بجنورد جاده گل...75ميليون
موسسه حقوقی و املاک ایمان05832231717
23/04/1394جزئیات


آپارتمان بجنورد شهرک نا...138ميليون
-طبقه سوم-زيربنا 92متر
موسسه حقوقی و املاک ایمان05832231717
22/04/1394جزئیات


آپارتمان بجنورد طالقانی...40م رهن 10ت اجاره
-طبقه اول-زيربنا 88متر
موسسه حقوقی و املاک ایمان05832231717
22/04/1394جزئیات


آپارتمان بجنورد کمربندی...76ميليون
-طبقه چهارم-زيربنا 75متر
موسسه حقوقی و املاک ایمان05832231717
22/04/1394جزئیات


آپارتمان بجنورد طالقانی...5م رهن 350ت اجاره
-طبقه اول-زيربنا 75متر
موسسه حقوقی و املاک ایمان05832231717
21/04/1394جزئیات


دفتر کار و اداری بجنورد...130ميليون
-طبقه دوم-زيربنا 53متر
موسسه حقوقی و املاک ایمان05832231717
20/04/1394جزئیات


دفتر کار و اداری بجنورد...3م رهن 500ت اجاره
-طبقه دوم-زيربنا 50متر
موسسه حقوقی و املاک ایمان05832231717
20/04/1394جزئیات


آپارتمان بجنورد شریعتی ...124ميليون
-طبقه اول-زيربنا 73متر
موسسه حقوقی و املاک ایمان05832231717
18/04/1394جزئیات


آپارتمان بجنورد شریعتی ...124ميليون
-طبقه اول-زيربنا 73متر
موسسه حقوقی و املاک ایمان05832231717
18/04/1394جزئیات


آپارتمان بجنورد امام خم...20م رهن 220ت اجاره
-طبقه اول-زيربنا 100متر
موسسه حقوقی و املاک ایمان05832231717
18/04/1394جزئیات


آپارتمان بجنورد 32متری ...1ميليون
-طبقه اول-زيربنا 105متر
موسسه حقوقی و املاک ایمان05832231717
18/04/1394جزئیات


آپارتمان بجنورد فردوسی ...115ميليون
-طبقه دوم-زيربنا 80متر
موسسه حقوقی و املاک ایمان05832231717
22/02/1394جزئیات


آپارتمان بجنورد 17 شهری...220ميليون
-طبقه چهار-زيربنا 130متر
آذری09153858351
21/02/1394جزئیات


باغ بجنورد روستای مطران...42ميليون
مهندس کاملی09153847258
19/02/1394جزئیات


زمین بجنورد باقرخان88ميليون
پیمان09355514626
06/02/1394جزئیات


باغ بجنورد پیش کمر
رجب منیری مقدم09153842038
06/02/1394جزئیات


باغ بجنورد حصار گرمخان
رجب منیری مقدم09153842038
06/02/1394جزئیات


مغازه یزد آزاد شهر150ميليون
منصوری09131547767
06/02/1394جزئیات


مغازه بجنورد میدان شهید...140ميليون
-طبقه همکف
همتی09153860189
04/02/1394جزئیات


زمین مشهد شهرک صنعتی
حاتمی09017501845
04/02/1394جزئیات


آپارتمان بجنورد شهرک ام...125ميليون
-طبقه سوم
امید رحمانی 09151762131
03/02/1394جزئیات


آپارتمان بجنورد 17شهریو...163ميليون
-طبقه سوم-زيربنا 99متر
شاکری09158898911
02/02/1394جزئیات


کلنگی بجنورد میدان شهید...80ميليون
جواهری9123255448
19/01/1394جزئیات


خانه بیجار طالقانی600ميليون
اسد09181732750
18/01/1394جزئیات


آپارتمان رشت چهارراه می...231ميليون
-طبقه اول-زيربنا 77متر
موسسه حقوقی و املاک ایمان05832231717
12/01/1394جزئیات


خانه بجنورد دو193ميليون
-طبقه اول-زيربنا 120متر
محمدراشدی ثانی09183844819
09/12/1393جزئیات


مغازه بجنورد نبش چهاراه...
قربانی09383295129
15/11/1393جزئیات


مجتمع آپارتمانی تهران k...180ميليون
ماکسیموس رئال استیت00905372358288
26/10/1393جزئیات


آپارتمان بجنورد میدان خ...114ميليون
-طبقه دوم-زيربنا 82متر
ولیان09159856350
26/10/1393جزئیات


زمین بجنورد حومه
اسدالله مسیح فر09158863542
25/10/1393جزئیات


زمین بجنورد حومه
اسدالله مسیح فر09158863542-091
25/10/1393جزئیات


زمین بجنورد حومه260ميليون
اسدالله مسیح فر09158863542
25/10/1393جزئیات


زمین بجنورد یک بجنورد1ميليارد
اسدالله مسیح فر09158863542
25/10/1393جزئیات


زمین بجنورد یک بجنورد1ميليارد
اسدالله مسیح فر09158863542-091
25/10/1393جزئیات


زمین بجنورد یک بجنورد260ميليون
اسدالله مسیح فر09158863542-091
25/10/1393جزئیات


مغازه بجنورد 17 شهریور
مرتضی یزدانی09105355100
25/10/1393جزئیات


آپارتمان تهران 981ميليون
-طبقه سوم-زيربنا 36متر
خانم آشیانه09361929338
23/10/1393جزئیات


آپارتمان بجنورد قیام140ميليون
-طبقه اول
اوری09155850186
22/10/1393جزئیات


آپارتمان بجنورد قیام153ميليون
-طبقه اول
اوری09155850186
22/10/1393جزئیات


کلنگی اصفهان 101.196ميليارد
-طبقه اول-زيربنا 280متر
خسروی09162021385
22/10/1393جزئیات


آپارتمان بجنورد میدان خ...114ميليون
-طبقه دوم-زيربنا 80متر
ولیان09159856350
21/10/1393جزئیات


زمین بجنورد باغ عزیز و ...
ابوالقاسم ابراهیم پور09155848657
21/10/1393جزئیات


آپارتمان بجنورد 17شهریو...20م رهن 20ت اجاره
-طبقه اول-زيربنا 100متر
هوشیار09153186080
21/10/1393جزئیات


آپارتمان اصفهان 13286ميليون
-طبقه دهم-زيربنا 130متر
قنادیان09133690173
21/10/1393جزئیات


آپارتمان اصفهان 4380ميليون
-طبقه دوم-زيربنا 100متر
قنادیان09133690173
21/10/1393جزئیات


آپارتمان بجنورد خ امام ...
-طبقه چهار
ابوالقاسم ابراهیم پور09155848657
21/10/1393جزئیات


آپارتمان بجنورد امام خم...156.75ميليون
-طبقه اول-زيربنا 83متر
عیسی گریوانی09150011205
25/09/1393جزئیات


آپارتمان بجنورد میدان ف...180ميليون
-زيربنا 112متر
نامجو09151886300
25/09/1393جزئیات


آپارتمان بجنورد فردوسی ...130ميليون
-طبقه دوم-زيربنا 83متر
قربانی09151875902
24/09/1393جزئیات


آپارتمان بجنورد فردوسی ...130ميليون
-طبقه دوم-زيربنا 83متر
قربانی09151875902
24/09/1393جزئیات


آپارتمان کرج میدان اسبی...585ميليون
-طبقه پنجم-زيربنا 150متر
جاسبی09121043657
24/09/1393جزئیات


آپارتمان بجنورد طالقانی...90ميليون
-طبقه دوم-زيربنا 80متر
وحدانی09383990442
23/09/1393جزئیات


ویلا بجنورد شهرک امام230ميليون
-طبقه پیلوت-زيربنا 120متر
اسدزاده09151870864
23/09/1393جزئیات


مغازه بجنورد 1750ميليون
-طبقه همکف
دلاور09127198469
22/09/1393جزئیات


سوله شیروان کیلومتر 5جا...700ميليون
-زيربنا 1800متر
21/09/1393جزئیات


خانه شیروان جانبازان150ميليون
-طبقه همکف-زيربنا 140متر
21/09/1393جزئیات


خانه بجنورد پشت اداره400ميليون
-طبقه همکف-زيربنا 140متر
نقی عزیزی09153184727
21/09/1393جزئیات


مغازه شیروان پارک300ميليون
21/09/1393جزئیات


کلنگی بجنورد 1750ميليون
-طبقه همکف-زيربنا 90متر
21/09/1393جزئیات


مغازه بجنورد 1یک300ميليون
صابری09151840258
20/09/1393جزئیات


خانه کومله داخل شهر
-طبقه اول-زيربنا 120متر
ذاکری09111401807
20/09/1393جزئیات