جستجوی ملک

* پر کردن همه گزینه های اجباری نیست *
استان
شهر
محدوده
 نوع ملک 
نوع واگذاری تعداد خواب
حداقل قیمت
حداکثر قیمت
    شماره ملک

ملکهای اکازیون


کد: 1

آژانسهاي املاک عضو

مشاور املاک مرتضوي (بجنورد-امیریه جنوبی)


با مدیریت هادي مرتضوي علوي
تلفن 05832246724
سایت اختصاصی amlak584.ir/mortazavi

مشاور املاک تابش (بجنورد-شهرک امام خمینی)


با مدیریت یداله وحدانی
تلفن 09159774368
سایت اختصاصی amlak584.ir/tabesh

مشاهده همه آژانسهای مسکن عضو
جدیدترین ملکهای ثبت شده


آپارتمان بجنورد امام خم...187ميليون
-طبقه چهارم-زيربنا 110متر
موسسه حقوقی و املاک ایمان05832231717
24/01/1395جزئیات


آپارتمان بجنورد خیابان ...100ميليون
-طبقه اول-زيربنا 100متر
موسسه حقوقی و املاک ایمان05832231717
22/12/1394جزئیات


آپارتمان بجنورد خیابان ...93.5ميليون
-طبقه ششم-زيربنا 85متر
موسسه حقوقی و املاک ایمان05832231717
17/10/1394جزئیات


زمین بجنورد جاده مشهد68ميليون
موسسه حقوقی و املاک ایمان05832231717
03/10/1394جزئیات


آپارتمان بجنورد کوچه جا...223ميليون
-طبقه اول-زيربنا 124متر
موسسه حقوقی و املاک ایمان05832231717
06/03/1394جزئیات


آپارتمان بجنورد خیابان ...2م رهن 450ت اجاره
-طبقه دوم-زيربنا 110متر
موسسه حقوقی و املاک ایمان05832231717
06/03/1394جزئیات


آپارتمان بجنورد طالقانی...230ميليون
-طبقه دوم-زيربنا 121متر
موسسه حقوقی و املاک ایمان05832231717
06/03/1394جزئیات


آپارتمان بجنورد امام خم...160ميليون
-طبقه دوم-زيربنا 102متر
موسسه حقوقی و املاک ایمان05832231717
05/03/1394جزئیات


آپارتمان بجنورد کمربندی...3م رهن 500ت اجاره
-طبقه اول-زيربنا 125متر
موسسه حقوقی و املاک ایمان05832231717
05/03/1394جزئیات


آپارتمان بجنورد کمربندی...75ميليون
-طبقه دوم-زيربنا 75متر
موسسه حقوقی و املاک ایمان05832231717
05/03/1394جزئیات


ویلایی بجنورد طالقانی ش...250ميليون
-طبقه همکف-زيربنا 160متر
موسسه حقوقی و املاک ایمان05832231717
05/03/1394جزئیات


ویلایی بجنورد کمربندی م...1ميليون
-زيربنا 170متر
موسسه حقوقی و املاک ایمان05832231717
05/03/1394جزئیات


ویلایی بجنورد کمربندی م...50م رهن 100ت اجاره
-طبقه همکف-زيربنا 175متر
موسسه حقوقی و املاک ایمان05832231717
05/03/1394جزئیات


آپارتمان بجنورد کمربندی...215ميليون
-طبقه دوم-زيربنا 130متر
موسسه حقوقی و املاک ایمان05832231717
04/03/1394جزئیات


آپارتمان بجنورد کمربندی...21م رهن
-طبقه سوم-زيربنا 90متر
موسسه حقوقی و املاک ایمان05832231717
04/03/1394جزئیات


آپارتمان بجنورد شریهتی ...105ميليون
-طبقه سوم-زيربنا 77متر
موسسه حقوقی و املاک ایمان05832231717
04/03/1394جزئیات


آپارتمان بجنورد طالقانی...120ميليون
-طبقه سوم-زيربنا 84متر
موسسه حقوقی و املاک ایمان05832231717
02/03/1394جزئیات


ویلایی بجنورد کمربندی م...250ميليون
-طبقه همکف-زيربنا 161متر
موسسه حقوقی و املاک ایمان05832231717
02/03/1394جزئیات


آپارتمان بجنورد طالقانی...7م رهن 400ت اجاره
-طبقه دوم-زيربنا 85متر
موسسه حقوقی و املاک ایمان05832231717
31/02/1394جزئیات


زمین بجنورد کمربندی مدر...1.3ميليون
موسسه حقوقی و املاک ایمان05832231717
30/02/1394جزئیات


آپارتمان بجنورد طالقانی...151ميليون
-طبقه اول-زيربنا 108متر
موسسه حقوقی و املاک ایمان05832231717
29/02/1394جزئیات


آپارتمان بجنورد طالقانی...
-طبقه اول-زيربنا 105متر
موسسه حقوقی و املاک ایمان05832231717
29/02/1394جزئیات


آپارتمان بجنورد امام خم...200ميليون
-طبقه دوم-زيربنا 97متر
موسسه حقوقی و املاک ایمان05832231717
29/02/1394جزئیات


آپارتمان بجنورد امام خم...
-طبقه سوم-زيربنا 100متر
موسسه حقوقی و املاک ایمان05832231717
29/02/1394جزئیات


آپارتمان بجنورد طالقانی...150ميليون
-طبقه سوم-زيربنا 100متر
موسسه حقوقی و املاک ایمان05832231717
28/02/1394جزئیات


آپارتمان بجنورد طالقانی...3م رهن 600ت اجاره
-طبقه اول-زيربنا 100متر
موسسه حقوقی و املاک ایمان05832231717
28/02/1394جزئیات


آپارتمان بجنورد بلوار م...45م رهن 100ت اجاره
-طبقه دوم-زيربنا 145متر
موسسه حقوقی و املاک ایمان05832231717
27/02/1394جزئیات


آپارتمان بجنورد طالقانی...
-طبقه اول-زيربنا 140متر
موسسه حقوقی و املاک ایمان05832231717
24/02/1394جزئیات


آپارتمان بجنورد طالقانی...
-طبقه سوم-زيربنا 175متر
موسسه حقوقی و املاک ایمان05832231717
23/02/1394جزئیات


آپارتمان بجنورد طالقانی...285ميليون
-طبقه پنجم-زيربنا 150متر
موسسه حقوقی و املاک ایمان05832231717
23/02/1394جزئیات


آپارتمان بجنورد طالقانی...337ميليون
-طبقه اول-زيربنا 150متر
موسسه حقوقی و املاک ایمان05832231717
23/02/1394جزئیات


آپارتمان بجنورد طالقانی...4م رهن 400ت اجاره
-طبقه همکف-زيربنا 110متر
موسسه حقوقی و املاک ایمان05832231717
22/02/1394جزئیات


آپارتمان بجنورد فردوسی ...115ميليون
-طبقه دوم-زيربنا 80متر
موسسه حقوقی و املاک ایمان05832231717
22/02/1394جزئیات


آپارتمان بجنورد طالقانی...15م رهن 300ت اجاره
-طبقه سوم-زيربنا 100متر
موسسه حقوقی و املاک ایمان05832231717
22/02/1394جزئیات


ویلایی بجنورد طالقانی غ...120ميليون
-طبقه اول-زيربنا 70متر
موسسه حقوقی و املاک ایمان05832231717
22/02/1394جزئیات


ویلایی بجنورد طالقانی غ...450ميليون
موسسه حقوقی و املاک ایمان05832231717
21/02/1394جزئیات


ویلایی بجنورد طالقانی غ...750ميليون
موسسه حقوقی و املاک ایمان05832231717
21/02/1394جزئیات


ویلایی بجنورد طالقانی غ...513ميليون
موسسه حقوقی و املاک ایمان05832231717
20/02/1394جزئیات


مغازه بجنورد طالقانی شر...315ميليون
-طبقه زیرزمین-زيربنا 12متر
موسسه حقوقی و املاک ایمان05832231717
20/02/1394جزئیات


آپارتمان بجنورد طالقانی...10م رهن 300ت اجاره
-طبقه اول-زيربنا 85متر
موسسه حقوقی و املاک ایمان05832231717
20/02/1394جزئیات


دفتر کار و اداری بجنورد...11م رهن 250ت اجاره
-طبقه دوم-زيربنا 55متر
موسسه حقوقی و املاک ایمان05832231717
19/02/1394جزئیات


مجتمع بجنورد طالقانی غر...600ميليون
-طبقه همکف-زيربنا 15متر
موسسه حقوقی و املاک ایمان05832231717
19/02/1394جزئیات


ویلایی بجنورد بلوار فرو...255ميليون
موسسه حقوقی و املاک ایمان05832231717
19/02/1394جزئیات


آپارتمان بجنورد امام خم...193ميليون
-طبقه چهارم-زيربنا 117متر
موسسه حقوقی و املاک ایمان05832231717
18/02/1394جزئیات


آپارتمان بجنورد خ شهید ...
موسسه حقوقی و املاک ایمان05832231717
16/02/1394جزئیات


آپارتمان بجنورد طالقانی...240ميليون
-طبقه سوم-زيربنا 130متر
موسسه حقوقی و املاک ایمان05832231717
16/02/1394جزئیات


آپارتمان بجنورد طالقانی...50م رهن 2م اجاره
-طبقه اول-زيربنا 110متر
موسسه حقوقی و املاک ایمان05832231717
16/02/1394جزئیات


آپارتمان بجنورد کمربندی...120ميليون
-طبقه اول-زيربنا 86متر
موسسه حقوقی و املاک ایمان05832231717
15/02/1394جزئیات


آپارتمان بجنورد طالقانی...300ميليون
-طبقه اول-زيربنا 170متر
موسسه حقوقی و املاک ایمان05832231717
15/02/1394جزئیات


ویلایی بجنورد امام خمین...500ميليون
موسسه حقوقی و املاک ایمان05832231717
15/02/1394جزئیات


مغازه بجنورد امام خمینی...3ميليارد
موسسه حقوقی و املاک ایمان05832231717
14/02/1394جزئیات


آپارتمان رشت چهارراه می...231ميليون
-طبقه اول-زيربنا 77متر
موسسه حقوقی و املاک ایمان05832231717
12/01/1394جزئیات


آپارتمان بجنورد خیابان ...120ميليون
-زيربنا 97متر
مرضوی 09151869882
04/12/1393جزئیات


ویلا بجنورد طالقانی غرب...4م رهن 400ت اجاره
-طبقه اول-زيربنا 110متر
نقی زاده09155851701
04/12/1393جزئیات


زمین نیشابور نیشابور110ميليون
امید مختاری09367712400
04/12/1393جزئیات


آپارتمان بجنورد شرکت ول...97.5ميليون
-طبقه اول-زيربنا 250متر
شجاع9159770297
03/12/1393جزئیات


مجتمع آپارتمانی بجنورد ...310ميليون
-طبقه چهار-زيربنا 182متر
وحید جنتی09153843531
02/12/1393جزئیات


زمین بابل شهرک بهزاد160ميليون
احمدی09309190482
30/11/1393جزئیات


خانه آستانه‌اراک اراک450ميليون
-زيربنا 176متر
محمدغلامی08638432418
30/11/1393جزئیات


ویلا بجنورد شهرک شاهد 15م رهن 150ت اجاره
-طبقه همکف-زيربنا 120متر
فرخ حمیدی کیا09397697201
29/11/1393جزئیات


مغازه بجنورد نبش چهاراه...
قربانی09383295129
15/11/1393جزئیات


کلنگی نطنز 17 شهریور650ميليون
علی اکبر محمدی مسعودی09121956832
14/11/1393جزئیات


آپارتمان بجنورد 2325ميليون
-طبقه اول-زيربنا 125متر
مجتبی09153862760
14/11/1393جزئیات


زمین بجنورد زمینهای مال...75ميليون
علیرضا مقصودی09153840994
13/11/1393جزئیات


آپارتمان بجنورد کوی اما...110ميليون
-طبقه سوم-زيربنا 110متر
علیرضا مقصودی09153840994
13/11/1393جزئیات


زمین بندرگز روستای استو...
سید نقی علوی09119670635
13/11/1393جزئیات


آپارتمان رباط کریم آب...90ميليون
-طبقه اول-زيربنا 85متر
علیزاده09191288912
11/11/1393جزئیات


آپارتمان تهران 981ميليون
-طبقه سوم-زيربنا 36متر
خانم آشیانه09361929338
23/10/1393جزئیات


آپارتمان بجنورد قیام140ميليون
-طبقه اول
اوری09155850186
22/10/1393جزئیات


آپارتمان بجنورد قیام153ميليون
-طبقه اول
اوری09155850186
22/10/1393جزئیات


کلنگی اصفهان 101.196ميليارد
-طبقه اول-زيربنا 280متر
خسروی09162021385
22/10/1393جزئیات


آپارتمان بجنورد میدان خ...114ميليون
-طبقه دوم-زيربنا 80متر
ولیان09159856350
21/10/1393جزئیات


زمین بجنورد باغ عزیز و ...
ابوالقاسم ابراهیم پور09155848657
21/10/1393جزئیات


آپارتمان اصفهان 13286ميليون
-طبقه دهم-زيربنا 130متر
قنادیان09133690173
21/10/1393جزئیات


آپارتمان اصفهان 4380ميليون
-طبقه دوم-زيربنا 100متر
قنادیان09133690173
21/10/1393جزئیات


آپارتمان بجنورد 17شهریو...20م رهن 20ت اجاره
-طبقه اول-زيربنا 100متر
هوشیار09153186080
21/10/1393جزئیات


آپارتمان بجنورد خ امام ...
-طبقه چهار
ابوالقاسم ابراهیم پور09155848657
21/10/1393جزئیات


آپارتمان بجنورد ژاله4م رهن 750ت اجاره
-طبقه دوم-زيربنا 140متر
آرش حکمتیان09155845451
20/10/1393جزئیات


آپارتمان شهرری 20
-طبقه سوم-زيربنا 120متر
محمدامین مهدوی09126768945
16/10/1393جزئیات


آپارتمان بجنورد دهخدا260ميليون
-طبقه چهار-زيربنا 130متر
مجید09154302998
15/10/1393جزئیات


آپارتمان بجنورد طالقانی...90ميليون
-طبقه دوم-زيربنا 80متر
وحدانی09383990442
23/09/1393جزئیات


ویلا بجنورد شهرک امام230ميليون
-طبقه پیلوت-زيربنا 120متر
اسدزاده09151870864
23/09/1393جزئیات


مغازه بجنورد 1750ميليون
-طبقه همکف
دلاور09127198469
22/09/1393جزئیات


سوله شیروان کیلومتر 5جا...700ميليون
-زيربنا 1800متر
21/09/1393جزئیات


مغازه شیروان پارک300ميليون
21/09/1393جزئیات


کلنگی بجنورد 1750ميليون
-طبقه همکف-زيربنا 90متر
21/09/1393جزئیات


خانه بجنورد پشت اداره400ميليون
-طبقه همکف-زيربنا 140متر
نقی عزیزی09153184727
21/09/1393جزئیات


خانه شیروان جانبازان150ميليون
-طبقه همکف-زيربنا 140متر
21/09/1393جزئیات


مغازه بجنورد 1یک300ميليون
صابری09151840258
20/09/1393جزئیات


خانه کومله داخل شهر
-طبقه اول-زيربنا 120متر
ذاکری09111401807
20/09/1393جزئیات


زمین بهبهان شهید گرایمی...
محمدرضا محسنی09168721200
19/09/1393جزئیات


آپارتمان زنجان 2135ميليون
-طبقه پنجم
اسدی09127436203
18/09/1393جزئیات


آپارتمان بجنورد شهرک گل...
-طبقه سوم-زيربنا 75متر
امارلو09381512526
18/09/1393جزئیات


آپارتمان قم پردیسان
-زيربنا 89متر
سید مهدی موسوی09398228538
17/09/1393جزئیات


خانه بجنورد ىک420ميليون
-زيربنا 115متر
حریرى09158862271
17/09/1393جزئیات


خانه میناب خ شهید امینی...33م رهن 30م اجاره
سعید٠٩٣٦١٧٦٠٠٤٧
16/09/1393جزئیات


آپارتمان چالوس جانبازان...77ميليون
-طبقه سوم
علیرضا09382344834
16/09/1393جزئیات


آپارتمان بجنورد 2
-طبقه دوم-زيربنا 64متر
گلثومه شاگردپور09155852047
16/09/1393جزئیات


ویلا چالوس خ گرامجان330ميليون
Saeed09361760047
16/09/1393جزئیات


آپارتمان بجنورد طالقانی...325ميليون
-طبقه اول-زيربنا 125متر
خدادادی09153862760
01/09/1393جزئیات